Home -> Medailles -> Vaardigheidsonderscheidingen -> Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden

Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 februari 1902 en uitgereikt "overwegende, dat het wenschelijk is de onder de bevolking toenemende zin tot vrijwillige beoefening van het schieten met handvuurwapenen aan te moedigen, ook wijl zoodoende kan worden bevorderd, dat zij, die behooren tot een der onderdeelen van de levende strijdkrachten, doch niet onder de wapenen zijn, gelegenheid vinden hunne schietvaardigheid te onderhouden of te verhoogen.".

Het is een ronde medaille met een middellijn van 28 millimeter. De voorzijde vertoont een naar links gewend portret van Koningin Wilhelmina met als omschrift "WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN".
De keerzijde vertoont de Nederlandse Maagd, welke in haar linkerhand een in brede plooien uithangende Nederlandse driekleur met oranje wimpel houdt. Met haar rechterhand houdt ze een lauwerkrans boven een rot geweren met patronentas. Op haar borst is een pijlenbundel afgebeeld. Op de achtergrond enkele schietbanen. Het geheel is geplaatst binnen het omschrift "EEREPRIJS VOOR SCHIETWEDSTRIJDEN". Aan de onderzijde, langs de afsnede, is in kleine letters de naam van de ontwerper te lezen: "J.C. WIENECKE".
De medaille is uitgereikt in zilver, verguld zilver en goud en werd geslagen bij 's Rijks Munt te Utrecht.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is oranje met aan weerszijden de nationale kleuren rood, wit en blauw.

Als de eereprijs door een burger werd behaald, dan werd er op het lint van de medaille een gesp in hetzelfde metaal gedragen. Deze gesp had de vorm van een door een koninklijke kroon gedekt schild. Op het schild was de tekst "ALLEN WEERBAAR" gegraveerd. Het schild is aan beide zijden omsloten door twee takken; één van eikenloof en één van laurierloof.

De eereprijs en gesp zijn bij Koninklijk besluit van 12 april 1926 afgeschaft.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen publicatie, p. 135-136.
Meijer, H.G. & B.W. Wagenaar (2000). Onderscheidingen, Eretekens en Sportprijzen voor Vaardigheid. Venray: eigen publicatie.