Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringspenning 1923 Veldpolitie Banjoemas

Herinneringspenning 1923 Veldpolitie Banjoemas

Ingesteld in 1924 en uitgereikt aan de leden van het korps Veldpolitie Banjoemas, die dienst hebben gedaan tijdens de spoorwegstaking en de aardbevingsramp in het gebied Banjoemas in de periode mei-juni 1923.

De voorzijde vertoont een locomotief en een gedeeltelijk verwoest huis waarvoor een man op wacht staat. Op de afsnede de tekst “31 AUGUSTUS 1924”.
De keerzijde vertoont het opschrift “TER HERINNERING AAN DE BUITENGEWONE DIENSTEN TIJDENS DE SPOORWEGSTAKING EN AARDBEVINGSRAMP MEI-JUNI 1923” met het omschrift “VELDPOLITIE RES.BANJOEMAS UITGEREIKT D.D. RESIDENT V. BANJOEMAS 31-8-’24”.

De medaille is ontworpen door D. Scholtus en uitgevoerd in brons met een middellijn van 30 millimeter. Hoewel de medaille is uitgerust met oog en ring is er geen lint van bekend.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004