Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringspenning vergadering te Utrecht en bezoek aan ’s Rijks Munt van de Broederschap van Hoofdkommissarissen en Kommissarissen van Politie in Nederland

Herinneringspenning vergadering te Utrecht en bezoek aan ’s Rijks Munt van de Broederschap van Hoofdkommissarissen en Kommissarissen van Politie in Nederland

Op 14 maart 1900 was er een vergadering van de Broederschap van Hoofdcommissarissen en Commissarissen van Politie in Nederland in in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Gekoppeld aan deze vergadering is het broederschap op bezoek geweest bij de Rijks Munt. Na afloop van dit bezoek kregen de aanwezigen een roodkoperen penning met een middellijn van 27 millimeter. De voorzijde vertoonde het rijkswapen met het omschrift “BROEDERSCHAP VAN HOOFDKOMMISSARISSEN EN KOMMISSARISSEN VAN POLITIE IN NEDERLAND”. De keerzijde heeft een mij onbekend opschrift.

In het notulenboek van de Broederschap staat te lezen:
Op 16 Maart 1900 werd door het Bestuur, namens de leden, dank betuigd aan het Bestuur van ’s Rijks Munt voor de betoonde welwillendheid en de geschonken herinneringsmedaille, waarvan op den 20en Maart aan de gewone leden, die niet ter vergadering waren geweest, exemplaren zijn toegezonden.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004
Archief van de Vereniging van Middelbare en Hogere Politie-ambtenaren