Home -> Medailles -> Politie -> Onderscheidingsteeken, behoorende bij de bizondere tevredenheidsbetuiging van den Burgemeester

Onderscheidingsteeken, behoorende bij de bizondere tevredenheidsbetuiging van den Burgemeester

In een knipsel uit de Haagsche Courant van 1906 werd melding gemaakt van de instelling van een onderscheidingsteken voor bijzonder verdienstelijke leden van de Amsterdamse politie. In de stamboeken van dit korps wordt echter reeds in 1896 melding gemaakt van de “bizondere tevredenheidsbetuiging van den Burgemeester, met onderscheidingsteeken”.

Dit was een embleem, te dragen op de linker bovenmouw en voorstellende het in rood- en goud garen uitgevoerd wapenschild van Amsterdam met keizerskroon.

De laatste vermelding werd gevonden in 1912.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004