Home -> Medailles -> Politie -> Ambtsjubileumpenning Politie Amsterdam-Amstelland

Ambtsjubileumpenning Politie Amsterdam-Amstelland

In 2004 werd voor de Amsterdamse politie een nieuwe onderscheiding voor langdurige dienst ingesteld: de Ambtsjubileumpenning Politie Amsterdam-Amstelland. Deze penning wordt toegekend in brons (12½ jaar), zilver (25 jaar) of goud (40 jaar). Ze wordt uitgereikt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.

De voorzijde van de penning toont in sterk reliëf de beeldengroep, die hangt aan de gevel van het Hoofdbureau van Politie aan de Elandsgracht te Amsterdam. Deze beeldengroep werd gemaakt door de kunstenaar Hildo Krop en in 1941 geplaatst. De drie figuren beelden de kinderpolitie, de handhaving van het gezag en de verkeerspolitie uit. Onder de beeldengroep is een glad vlak waarin staat gegraveerd: “AMBTSJUBILEUM”, waaronder plaats is voor de naam van de decorandus en de datum van het jubileum.
De keerzijde toont het wapen van Amsterdam, met daaronder op een bannier de spreuk “’T GEZAG DAT RUST BEHOEDT IN STAD EN STAAT, WAAKT RUSTLOOS TEGEN ’D ONRUST VAN HET KWAAD”. Ook deze voorstelling is afkomstig van de gevel van het Hoofdbureau. De spreuk is bedacht door professor P.H. Hoirkerken. Boven het wapen en de spreuk staat het randschrift “POLITIE AMSTERDAM-AMSTELLAND”.

De penning is ontworpen door kunstenaar Bert van Zanten.

De eerste penningen zijn in oktober 2004 uitgereikt. Naar ik vernomen heb is de penning tevens aangeboden als relatiegeschenk aan buitenlandse korpsen, zij het dan met een aangepaste gravering aan de voorzijde.

Op 6 januari 2006 werd aan het korps medegedeeld dat de penning ingaande 1 januari 2006 is komen te vervallen. Vanaf die datum wordt de landelijke Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie uitgereikt.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004