Home -> Medailles -> Luchtvaartonderscheidingen / Onderscheidingen voor verdienste -> Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft een Commissie voor de Onderscheidingen, welke in het leven is geroepen ter beoordeling van voordrachten tot het toekennen van verenigingsonderscheidingen.

Medaille

Ingesteld in 1922 en kan in goud, zilver of brons worden toegekend aan personen, ter zake van verdiensten op het gebied van de luchtvaart.

Het is een ovale medaille (31 bij 38 millimeter) met aan de voorzijde een allegorische voorstelling van een gevleugelde vrouw tussen de wolken, boven de golven. De keerzijde toont een lauwerkrans, waarboven de Koninklijke kroon, met de tekst: "KONINKLIJKE / NEDERLANDSCHE / VEREENIGING / VOOR LUCHTVAART", gevolgd door de ingravering "AAN" en dan achtereenvolgens de naam van de decorandus, een korte inscriptie en de datum van toekenning.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is oranje met aan weerszijden, van buiten naar binnen, rood, wit en blauwe verticale lijnen. De ophanging van de medaille is vrij ongewoon voor een Nederlandse onderscheiding, namelijk via een zogenaamde 'suspender bar'.
Wordt alleen het lint gedragen als baton, dan wordt hierop een achtpuntige gebombeerde ster gedragen in de metaalsoort van de medaille.

Bij besluit van de Minister van Oorlog van 27 januari 1928 (IIe Afdeling, nr. 89), van de Minister van Marine van 12 april 1928 (Afdeling B., 1e Bureau, nr. 60) en van de Ministers van Oorlog en Marine van 8 maart 1956, mag de medaille door militairen, aan wie zij is toegekend, zowel in, als buiten dienst op de uniform gedragen worden.

In de periode 1922-1966 werder er 34 gouden, 23 zilveren en 4 bronzen medailles uitgereikt. Onder de decorandi van de gouden medailles vinden we bekende namen als Generaal C.J. Snijders, Anthonie Fokker, Albert Plesman en Prins Bernhard der Nederlanden.


Penning

Ingesteld in 1932. Kan in zilver of brons worden toegekend bij wedstrijden, alsmede ter zake van verdiensten op het gebied van de luchtvaart.

Het is een ronde penning met aan de voorzijde de sterk gestyleerde afbeelding van twee omhoogvliegende meeuwen. Daaromheen is het randschrift "KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE / VEREENIGING.V.LUCHTVAART" te lezen.

Meer informatie over deze penning wordt zeer op prijs gesteld


Ere-insigne

Het Ere-insigne werd gesteld in 1961 en kan in goud of zilver worden toegekend aan hen, die tenminste 25 jaar lid zijn geweest en/of die zich in die periode van lidmaatschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Meer informatie over deze onderscheiding wordt zeer op prijs gesteld


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Evers, mr. C.H. e.a. (1985). Boekwerk Onderscheidingen. Bussum, Uitgeverij Special Interest Publicaties.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 149.
Meijer, H.G. & R. Vis (1997). Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.