Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Herinneringspenning Demobilisatie 1949 Oegstgeest

Herinneringspenning Demobilisatie 1949 Oegstgeest

Tijdens een feestavond in het gemeentehuis van Oegstgeest op 21 december 1949 werd door de burgemeester aan de teruggekeerde militairen een herinneringspenning en een oorkonde aangeboden.

De herinneringspenning is rond en heeft een middellijn van 25 millimeter. De voorzijde vertoont een rechtopstaande dolk (bajonet), rustend op een lauwertak, met linksboven het wapen van Oegstgeest en rechtsonder een Engels model legerhelm.
De keerzijde vertoont een zin uit het Wilhelmus: "DEN VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT".

Naar het batonoverzicht

De herinneringspenning wordt gedragen aan een rood-wit-blauw lint.

De penning is gelijk aan die van Voorschoten, met dien verstande dat het gemeentewapen gewijzigd is.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 89 [1854].
Zonder auteur (1949, 22 december). Ontvangst gerepatrieerde militairen. De Leidse Courant, XLI (1185), p. 3.