Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935

Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935

Ook wel bekend als de Medaille ter herinnering aan de tocht van de K.XVIII in 1934-35 of de K.XVIII-medaille. Ingesteld in mei 1936 door de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ter herinnering aan de tocht van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XVIII'. Deze tocht werd gemaakt vanwege een wetenschappelijk onderzoek naar de zwaartekracht op zee.

Het is een zilveren medaille met een middellijn van 26 millimeter. De voorzijde vertoont een onderzeeër die aan het wateroppervlak vaart. Op de achtergrond is een kaart van de wereld weergegeven. Langs de rand van de medaille is de tekst "TOCHT Hr.Ms. KXVIII . DEN HELDER - SOERABAJA . 14 NOV. 1934 TOT 11 JULI 1935" te lezen.
De keerzijde vertoont de tekst "SLINGER / WAARNEMINGEN" binnen het randschrift "RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING".

Naar het batonsoverzicht

De medaille hangt van een Nassausch blauw lint met een breedte van 27 millimeter. Wordt alleen de baton gedragen, dan wordt hierop een zilveren gesp geplaatst met het opschrift "K.XVIII".

In totaal zijn er 35 medailles uitgereikt. Één van de ontvangers, de Officier Marinestoomvaartdienst C. van der Linden, had reeds eerder de Draagpenning van 1926 gehad.


Oorkonde

    DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING EN WATERPASSING, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1879 No. 3, een blijk willende geven van erkentelijkheid en waardeering aan de opvarenden van Hr.Ms. Onderzeeboot K XVIII voor de hulp en medewerking verleend aan het Lid der Commissie, Dr. F.A. VENING MEINESZ bij de uitvoering van slingerwaarnemingen ter bepaling van de zwaartekracht op zee gedurende de reis van Den HELDER over BUENOS AYRES, KAAPSTAD en FREMANTLE naar SOERABAJA van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935, heeft besloten aan den Commandant, de Officieren en de Equipage een zilveren medaille aan te bieden als een herinnering aan de zoowel uit een nautisch, als uit een wetenschappelijk oogpunt zoo gedenkwaardige reis.
    Een exemplaar dezer medaille is uitgereikt aan den Heer
tijdens de reis


aan boord van genoemde Onderzeeboot.

  Namens de Commissie:


Voorzitter,


Secretaris,ZEIST, Mei 1936  


Decorandi

Er is een lijst van Decorati aanwezig.


Bronnen

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 151.
Snel, F. (2015, juni). De medailles en legpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing. In: Decorare, 33, p. 13-19.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 3 [891]