Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Landmachtmedaille

Landmachtmedaille

Op 1 september 2002 is de Landmachtmedaille ingesteld. Dit is een onderscheiding en blijk van waardering voor langdurige operationele dienst. Al het actieve militair personeel dat gedurende een langere tijd heeft gediend bij een parate eenheid of staf, komt - onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking voor de Landmachtmedaille.
De medaille wordt toegekend aan militair personeel in actieve dienst dat gedurende een langere periode operationele dienst heeft verricht bij parate eenheden of staven, in het bijzonder in het buitenland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden en uitzonderingen:

De medaille is rond en vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde vertoont het westelijk halfrond met daarop het KL-embleem (een gekroond medaillon met de leeuw uit het rijkswapen), waarachter twee schuin gekruiste zwaarden, oprijzend uit de Atlantische Oceaan. De keerzijde vertoont het gebruikelijke Rijkswapen.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is groen tussen twee smalle banen van Nassau blauw, deze kleuren gescheiden door een smalle witte baan. De kleur Nassau blauw is de kleur van de Koninklijke Landmacht, wit symboliseert de vrede en groen symboliseert de vrijheid.


"Instellingsbesluit Landmachtmedaille", Staatscourant van 24 oktober 2002, nr. 205 / pag. 10