Home -> Medailles -> Civiele Herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille Monumentum Tolerantiae

Herinneringsmedaille Monumentum Tolerantiae

Deze medaille werd in 2011 ingesteld door het Comité Herdenkingsmonument Militairen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Monument van Verdraagzaamheid te Haelen. Dit Monument is op 8 maart 2001 onthuld als herinnering aan de in de oorlogsjaren 1940-1945 gesneuvelde militairen in het Leudal-gebied (Limburg). Het heet Monument van de Verdraagzaamheid vanwege het feit dat alle 11 de nationaliteiten van de gesneuvelde soldaten hier worden herdacht; ook de voormalige vijandige soldaten van Duitse en Oostenrijkse nationaliteit.

De medaille is uitgereikt aan iedereen die deelnam aan de Internationale Veteranenweek van 2011 en aan hen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het monument en de jaarlijkse internationale herdenking.

Herinneringsmedaille Monumentum TolerantiaeDe medaille is verzilverd en heeft een middellijn van 35 millimeter. Aan de voorzijde de voorzijde vertoont zij een gestileerde voorstelling van het Monument (een halve boog op en gelijkzijdige driehoek die het Goddelijke symboliseert) en een zestal meeuwen (die symbool staan voor de vrijheid). Onder het monument staan twee ineengeslagen handen, welke staan voor verbroedering en vriendschap. Langs de onderrand loop het randschrift: "MONUMENTUM TOLERANTIAE".
De keerzijde van de medaille is blanco.

Naar het batonoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed en hemelsblauw van kleur. Deze kleur staat symbool voor vrede en vrijheid.

Het ontwerp van de medaille is van John Wagemans uit Heythuysen. De fabricant is het Goud- en Zilver Atellier Andriessen te Helmond. De medaille is geslagen in een oplage van 150 stuks.


Literatuur

Zonder auteur (2012, juni). Herinneringsmedaille Monumentum Tolerantiae ingesteld. Decorare. 27, p. 57.