Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Staatsblad 589) als zijnde de Herinneringsmedaille Rampenbrigade en uitgereikt aan personen die, deel uitmakend van of tezamen met de krijgsmacht, ter plaatse van een door de Minister van Defensie aangewezen rampgebied in dienstverband daadwerkelijk aan de hulpverlening hebben deelgenomen. De herinneringsmedaille wordt toegekend met een van de volgende gespen:

De medaille is een ronde gebrand zilveren medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont (op de verticale deellijn) een naar beneden gericht in de schede gestoken zwaard hetwelk is omkranst door een lauwertak. Links onder en rechts boven, iets over het zwaard reikend, twee naar elkaar gerichte rechterhanden. Rechts onder zijn in kapitale letters aangebracht de woorden: "DE HELPENDE HAND WERD GEBODEN".
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

Naar het batonoverzicht

Het lint is goudgeel met aan de boorden diep donkerblauwe banden, overvloeiende in het goudgeel. In het midden drie banen, elk 1½ millimeter breed in de kleuren rood, wit en blauw.
Als het model- of miniatuurversiersel gedragen wordt, worden de gespen op het lint gedragen. De onderste gesp is dan de eerst verkregen. Op het lint mogen sinds 20 juni 2018 maximaal vier gespen gedragen worden.

Als alleen het lint wordt gedragen (in batonvorm), dan werden tot 20 juni 2018 de gespen hier op aangegeven met een achtpuntige, gebombeerde zilveren ster. Op de baton werden maximaal vier sterren gedragen. Bij Koninklijk besluit van 20 juni 2018 werd ook dit gewijzigd. Vanaf dan draagt men op het lint een achtpuntige ster, met bij meerdere toekenningen, een Arabisch cijfer op de ster.


Literatuur

"Wijziging Regeling gespen Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen", Nederlandse Staatscourant 2019, nr. 68953
"Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met een veranderde instellingsprocedure van gespen en in verband met de hulpverlening in diverse gebieden", Staatsblad 2018, nr. 237
"Besluit van 2 juni 2016 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening op Dominica en in verband met de hulpverlening op en rond de Egeïsche Zee", Staatsblad 2016, nr. 259
"Besluit van 16 maart 2015 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in West-Afrika", Staatsblad 2015, nr. 133
"Besluit van 29 juni 2010 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Haïti", Staatsblad 2010, nr. 301
"Besluit van 15 maart 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met de hulpverlening in Pakistan", Staatsblad 2006, nr. 278
"Besluit van 9 januari 2006 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen", Staatsblad 2006, nr. 265
"Besluit van 13 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1946, houdende nieuwe regelen betreffende de instelling van een Eerepenning voor menschlievend hulpbetoon (Stb. G 199), het koninklijk besluit van 23 juli 1951, houdende instelling van het Kruis voor Recht en Vrijheid (Stb. 126), het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen, het Besluit militaire medailles en het koninklijk besluit van 10 april 1931, nr. 21, houdende bepalingen betreffende eretekenen en medailles", Staatsblad 2002, nr. 496
"Besluit van 1 februari 2000, houdende hernieuwde instelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen", Staatsblad 2000, nr. 89
"Besluit van 12 september 1994 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1994, nr. 703
"Besluit van 7 oktober 1974 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 augustus 1971 (Stb. 589), houdende de instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1974, nr. 662
"Besluit van 17 augustus 1971, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Rampenbrigade", Staatsblad 1971, nr. 589

Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Keers, B. (2017). De Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen. In: Decorare. 38, p. 18-30.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 106.
Rijks, R. (2013, december). Onderscheidingen voor het Sahel detachement 1974. Decorare. 30, p. 49-54.

Met dank aan de heer D. de Groot voor het leveren van de afbeelding.