Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 20 december 2000, als beloning voor hen, die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van buitenlandse bezoeken van en aan de Nederlandse Monarch. De medaille kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon worden toegekend.

Het is een ronde zilveren medaille, 35 millimeter in middellijn. De voorzijde vertoont het naar links gewende portret van de Monarch.
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

Na de inhuldiging van Koning Willem-Alexander is het portret aan de voorzijde gelijk geworden aan de Inhuldigingsmedaille 2013.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 37 millimeter breed, is oranje met aan weerszijden 1,5 millimeter brede strepen van rood, wit en blauw, de rode banen steeds aan de rand.


Literatuur

"Besluit van 25 maart 2014, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken", Staatsblad 2014, no. 391
"Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken", Staatsblad 2000, no. 74

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Véél Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 124.