Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven

Ook wel bekend als het Expeditiekruis. Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 13 van 19 februari 1869 (Staatsblad 24). Het wordt toegekend aan hen, die deel hebben genomen aan belangrijke krijgsverrichtingen.

Ereteken voor Belangrijke KrijgsverrichtingenHet is een vierarmig Berlijns zilveren kruis met een middellijn van 40 millimeter. In het midden van het kruis is een medaillon geplaatst. Hierop de afbeelding van Koning Willem III binnen een jarretel met het opschrift "VOOR KRIJGSVERRIGTINGEN". Tussen de armen van het kruis is een krans van eikenbladeren mét eikels. Op elk der armen is een "W" afgebeeld.
De keerzijde van het kruis is vlak.
In totaal zijn er twaalf verschillende versies van het modelkruis bekend. Enkele honderden variaties aan miniaturen zijn bekend.

Bij het kruis werden gespen toegekend, te dragen op het lint. In totaal zijn er 33 gespen ingesteld:

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint, 38 millimeter breed, is groen met aan de boorden een acht millimeter brede baan.
Wordt het lint alleen (in batonvorm) gedragen, dan worden gespen aangegeven door middel van gebombeerde achtpuntige zilveren sterren. Maximaal vier van deze sterren mogen op de baton gedragen worden.

Behalve gespen konden er op het lint nog twee andere attributen worden gedragen: de Kroon voor Eervol Vermelden en twee gekruiste sabels ten teken van het behalen van de Eresabel.


Literatuur

Leger Orders 1929 No. 62
Leger Orders 1928 No. 186
"Besluit tot wijziging van de bepaling betreffende het dragen van ridderorden en eereteekenen", Leger Orders 1913, afd. VI, nr. 38
R.M. 1878

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse Ridderorden en OnderscheidingenDe Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 27.
Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Gelton, P. (2008, oktober). De actiegespen van vier Atjeh-oorlogen - Deel 1 1874-1880. Decorare. 20, p. 13-18.
Gelton, P. (2009, maart). De actiegespen van vier Atjeh-oorlogen (Deel 2 1880-1900). Decorare. 21, p. 32-36.
Gelton, P. (2011, december). De actiegespen van vier Atjeh-oorlogen. Deel 3 1900-1914 De Vierde Atjeh-oorlog. Decorare. 26, p. 35-38.
Hartman, G.M. (2002). Lead William. The Dutch Expedition Cross and associated awards and campaigns (with comments on related awards). San Ramon: Orders and Medals Society of America.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 72-73, 75-80.