Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Eerepenning van Breda 1813

Eerepenning van Breda 1813

Ingesteld door de souvereine vorst der Nederlanden (later Koning Willem I) bij besluit van 5 februari 1815 en uitgereikt aan een 20-tal officieren van de Schutterij van Breda voor bewezen militaire diensten tijdens de oorlog tegen de Franse bezetter.

Het is een ronde zilveren medaille met een middellijn van 28 millimeter. De voorzijde vertoont het wapen van Breda (een schild met drie St.Andrieskruizen) binnen een tak van laurier- en eikenloofbladeren. Langs de rand valt te lezen: "VOOR BURGER TROUW EN MOED" (boven) en "DECR MDCCCXIII".
De keerzijde vertoont het opschrift "DE / SOUVEREINE VORST / VAN NEDERLAND / AAN DE OFFICIEREN / DER SCHUTTERIJ / VAN BREDA".

Naar het batonoverzicht

Het lint is rood met een smalle witte middenbaan.


Literatuur

Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 49.