Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle

Ereburger

Het ereburgerschap wordt toegekend door Burgemeester en Wethouders der gemeente Zwolle als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, gehoord het advies van de commissie Bestuur, aan natuurlijke en rechtspersonen, die zich jegens de plaatselijke of landelijke gemeenschap op algemeen erkende wijze uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.

Bij het ereburgerschap behoort de erepenning in goud.

Erepenning

De erepenning wordt toegekend door Burgemeester en Wethouders der gemeente Zwolle als blijk van waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke en rechtspersonen die zich jegens de plaatselijke gemeenschap op algemeen erkende wijze bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

De Erepenning is uitgevoerd in zilver en toont aan de voorzijde het stadszegel van Zwolle.
De keerzijde is glad ten behoeve van graveren de naam van de ontvangende rechtspersoon en datum van uitreiking.

Van Zwolle is ook een ronde penning bekend met een middellijn van 60 millimeter. De voorzijde vertoont het oude stadszegel met het randschrift tussen twee parelranden: "* SIGILLUM . BURGENSIUM . DE . SWOLLIS *". Het zegel stelt Sint Joris voor, de draak bestrijdend en geflankeerd door twee torens.
De keerzijde heeft een dubbele opstaande rand, waarbinnen in lijngrafure het wapenschild van Zwolle.

Deze penning is in 1974 geslagen bij Koninklijke Begeer. Het modelé is van A. Oosterlee.


Literatuur

"Verordening tot toekennen van gemeentelijke onderscheidingen, 14 december 1998
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 3908