Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Zeist

Gemeente Zeist

Erepenning der gemeente Zeist

De eerste erepenning van de gemeente Zeist werd in 1914 ontworpen door de Duitse graveur-beeldhouwer Hermann Thierer.

Prijspenning van de gemeente Zeist

De huidige erepenning van de gemeente Zeist werd in 1979 officieel door de gemeenteraad ingesteld. Voor die tijd werd de erepenning incidenteel toegekend.


Waarderingssymbool van de gemeente Zeist

Het waarderingssymbool werd op 17 oktober 1995 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld. Het is een replica van het bronzen beeldje ‘Ot en Sien’ aan de Achterheuvel in Zeist (ontworpen door beeldhouwer Taeke de Jong), wordt aan het begin van elke lente uitgereikt aan Zeistenaren die zich voor de Zeister samenleving hebben ingezet. Aan het waarderingssymbool is een oorkonde verbonden. Daarin zijn vermeld de naam en de geboortedatum van de betrokkenen en de reden welke tot toekenning heeft geleid.


Ereprijs van de gemeente Zeist

De Ereprijs werd op 17 oktober 1995 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld en wordt toegekend aan verenigingen of individuele mensen die zich binnen de Zeister samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. De medaille is uitgevoerd in brons en bevat de tekst ‘Ereprijs der gemeente Zeist’.


Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst

De penning is van brons en heeft een doorsnede van 50 millimeter, een dikte van 5,5 millimeter en een gewicht van 63 gram. Op de voorkant staat een zittende vrouwenfiguur afgebeeld, gekleed in een Romeins gewaad, voorstellend de Nederlandse maagd. Met haar linkerhand houdt zij een wapenschild met daarop het wapen van de gemeente Zeist vast. Met haar rechterhand houdt zij een lauwerkrans omhoog. Onder deze krans is het gemeentehuis van Zeist afgebeeld. Als tekst staat op deze kant van de penning: ‘ EEREMEDAILLE DER GEMEENTE ZEIST ’. Op de keerzijde van de penning staat de tekst: ‘TER HERINNERING AAN IND. MIL. DIENST AAN’. Daarna volgt de naam en de rang van de demobilisant aan wie de penning werd uitgereikt. Deels wordt de tekst omkranst door twee lauriertakken, die in het midden boven samenkomen.

Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst

De afbeelding op de voorzijde is niet speciaal voor deze penning ontworpen, maar werd al gebruikt voor de eeremedaille die in 1914 werd uitgereikt. Het ontwerp van de penning is van Duitse graveur-beeldhouwer Hermann Thierer. Voor de keerzijde werd wel in 1948 een nieuwe stempel vervaardigd.

De penning is geslagen bij Gerritsen en Van Kempen in Zeist.


Literatuur

Rhoen, R.P.M. (2001). ‘Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst’ voor dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers. Zeist: Gemeente Zeist.
Rhoen, R.P.M. (2004, september). De erepenning en andere onderscheidingen van de gemeente Zeist, verleend vanaf 1958. Decorare. 12, p. 14-19.

Met dank aan de heer R.P.M. Rhoen, gemeentearchivaris van Zeist