Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwijk

Erepenning

De Erepenning van de gemeente Waalwijk werd ingesteld bij raadsbesluit van 28 juni 1984. Zij wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

De Erepenning is uitgevoerd in brons. Op de keerzijde worden de naam van de begiftigde en de datum van de uitreiking gegraveerd.
Het ontwerp is van de beeldhouwer Guus Hellegers.

Reeds in 1965 is er bij Koninklijke Begeer een penning geslagen voor de gemeente Waalwijk. Deze penning was rond van vorm en had een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde van de penning vertoonde het wapenschild van de gemeente Waalwijk (gevierendeeld schild, met in ieder veld een klimmende leeuw), hangend aan een eikeboom. Hieromheen stond het randschrift "GEMEENTE WAALWIJK".
De keerzijde van deze penning was vlak.

Van deze penning bestond ook een miniatuur van 16 millimeter.

Ereteken

Het Ereteken van de gemeente Waalwijk werd ingesteld bij raadsbesluit van 25 januari 1996. Zij wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap als geheel, dan wel een gedeelte daarvan, in maatschappelijke, culturele of andere zin verdienstelijk hebben gemaakt. Ook kan het ereteken worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid bij gelegenheid van een bestaansjubileum (50, 75 of 100 jaar enz.) aan rechtspersonen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap als geheel, dan wel een gedeelte daarvan, in maatschappelijke, culturele of andere zin verdienstelijk hebben gemaakt.

Het Ereteken bestaat uit een zilveren speld van circa 5 centimeter lang met daarop het wapen van de gemeente Waalwijk afgebeeld.


Literatuur

"Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereteken van de gemeente Waalwijk", vastgesteld 25 maart 2004
"Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning en het ereteken van de gemeente Waalwijk", vastgesteld 25 januari 1996
"Verordening regelende de instelling en toekenning van de erepenning der gemeente Waalwijk", vastgesteld 28 juni 1984
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 3138