Home -> Medailles -> Gemeente -> Speld van de stad Utrecht

Speld van de stad Utrecht

In 1985 ingesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de stad Utrecht wegens beloning van hen, die zich op buitengewone wijze voor Utrecht hebben ingezet op kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk- of sportief gebied.

Het is een zilveren draagpenning, 25 millimeter in diameter. De voorzijde vertoont de domtoren waaromheen het omschrift "UTRECHT". Achter de toren zijn drie kruislings geplaatste pijlen, welke de centrale ligging van Utrecht in Nederland symboliseren. De keerzijde is vlak.
De penning is ontworpen door medailleur Henk van Bommel en wordt vervaardigd door Koninklijke Begeer te Zoetermeer.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen van rood, wit, rood, wit en rood. Rood en wit zijn de kleuren van de stad Utrecht.

Bij de draagpenning hoort ook een verkleinde uitvoering van 13 millimeter, welke door heren op de revers, en door dames als broche gedragen kan worden.

De Speld van de Stad Utrecht is tot eind 2000 in totaal 69 keer uitgereikt. Een namenlijst is gegeven in het boekje Utrechts eerbetoon 2000.


Literatuur

"Utrechts eerbetoon 2000", onder redactie van C.F.H. Meijer, 2000