Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Van Oldebarneveltpenning

De Van Oldebarneveltpenning werd in 1941 ingesteld. De penning is vernoemd naar Johan van Oldebarnevelt (1547-1619), die vanaf 1576 tien jaar lang penionaris van Rotterdam was en in die tijd een belangrijke aanzet tot de ontwikkeling van het havengebied heeft gegeven. Het is de hoogste onderscheiding van de gemeente Rotterdam en wordt hoogstens éénmaal per jaar uitgereikt aan iemand die zeer grote verdiensten voor Rotterdam heeft gehad op wetenschappelijk, economisch, cultureel of bestuurlijk gebied.


Wolfert van Borselenpenning

De Wolfert van Borselenpenning werd in 1967 ingesteld ter herinnering aan de stichter van de stad, de edelman Wolfert van Borselen (1250-1299). De onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die in een leidinggevende functie op verschillende terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving. Ambtenaren van de gemeente Rotterdam kunnen in aanmerking komen als zij aan de normen voldoen. Dat is het geval als ze niet beroepshalve, maar ook op ander gebied in de stad in een leidinggevende actief zijn geweest.

De penning is van zilver en vertoont aan de voorzijde het ruiterzegel van Wolfert van Borselen.

Bij de penning hoort ook een draagspeld.


Erasmusspeld

De Erasmusspeld werd in 1979 ingesteld. De speld is vernoemt naar de humanist Desiderius Erasmus (1466-1536) en wordt uitgereikt aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving. De onderscheiding wordt ook uitgereikt aan ambtenaren die veertig jaar in dienst van de gemeente zijn.

De speld is uitgevoerd in zilver.


Johan van der Veekenpenning

Deze penning werd in 1993 ingesteld en is vernoemd naar Johan van der Veeken (1549-1616). De uit Antwerpen afkomstige Van der Veeken vestigde zich in 1583 in Rotterdam. Hij was in hoge mate actief in handel en scheepvaart en adviseerde het toenmalige gemeentebestuur. De penning is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam.


Deelgemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Rotterdam kent een aantal deelgemeenten, waarvan sommigen ook hun eigen deelgemeentelijke onderscheidingen hebben. Deze zijn terug te vinden in het overzicht van gemeentelijke onderscheidingen.

Onderscheidingen van diensten en bedrijven

Er zijn diensten en bedrijven van de gemeente die zelf hun eigen onderscheidingen hebben. Voorbeelden hiervan zijn het Havenbedrijf en de dienst Stadstoezicht.


Literatuur

"Factsheet gemeentelijke onderscheidingen", te vinden op www.rotterdam.nl