Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

Erepenning der Gemeente Noordoostpolder

Dit is een ronde penning met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Noordoostpolder (Een gevierendeeld schild: I een lelie, II een burcht met drie kantelen, gevoegd en met twee vensters, III vijf rechterschuin-balken, IV een penning, gestempeld met een dubbellijnig knopkruis, in de hoeken vergezeld van telkens drie schijfjes, geplaatst in een driehoek. Het schild is gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels) binnen het randschrift "GEMEENTE NOORD-OOST POLDER". De keerzijde is glad met langs de bovenrand het opschrift "EREPENNING". Daaronder is plaats voor een inscriptie.

De penning is in 1963 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H.J.H. van Bommel.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2863