Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein

Erepenning

De Erepenning is ingesteld ter beloning van hen, die zich in bijzondere mate ten opzichte van de gemeente Nieuwegein en/of haar gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.

Het is een ronde zilveren penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het wapen van de gemeente Nieuwegein (Een schild, horizontaal in tweeë gesplitst: boven drie gekanteelde torens, de middelste hoger en breder dan beide andere, en verbonden door gekanteelde muren; onder golvend gedwarsbalkt van acht stukken. Het schild wordt gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels) met daaromheen de woorden: "EREPENNING GEMEENTE NIEUWEGEIN". De keerzijde is vlak en biedt plaats aan een inscriptie.

Anna van Rijn-penning

De Anna van Rijn-penning wordt uitgereikt aan hen, die zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Het is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter en uitgevoerd in verzilverd geoxideerd messing. De voorzijde vertoont het wapen van de gemeente met de randschrift “NIEUWEGEIN”. De keerzijde vertoont een afbeelding van het kasteel Rijnhuizen met de woorden: “ANNA VAN RIJN / (1510-1607) / INZET VOOR STAD EN SAMENLEVENING”.

Stadspenning

De Stadspenning kan worden toegekend aan hen, die zich op een breed terrein, of juist op één onderwerp, verdienstelijk hebben gemaakt voor stad en samenleving Nieuwegein. Met de toekenning van de Stadspenning Nieuwegein onderstreept het college de betekenis van de ambassadeursfunctie van personen, die een aansprekende prestatie leveren op algemeen-, sport- en cultuurgebied, alsmede bedrijven, instellingen vereniging en organisaties, bij uitstralende activiteiten, prestaties en presentaties.

Het is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter en uitgevoerd in verzilverd geoxideerd messing. De voorzijde vertoont wapen van de gemeente met het randschrift "NIEUWEGEIN". De keerzijde toont het zegel van het stadje ´t Geyne met de woorden: “VERDIENSTEN VOOR SAMENLEVING”.


Literatuur

Verordening op het instellen van een Erepenning, Anna van Rijnpenning en een Stadspenning Nieuwegein