Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Aarle-Rixtel

Gemeente Montferland

Ereburgerschap

Het ereburgerschap kan worden verleend wegens uitzonderlijk bijzondere verdiensten jegens de gemeente Montferland en haar burgerij, aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Montferland, wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeenschap van Montferland. Aan het ereburgerschap is toekenning van de gouden eremedaille gekoppeld.

Eremedaille

De gouden eremedaille kan aan personen worden toegekend wegens:
a. bevordering van degene, die reeds eerder voor de zilveren eremedaille in aanmerking is gekomen;
b. zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij;
c. het verrichten van een bijzondere menslievende daad met het in de waagschaal stellen van eigen leven of goederen.

De zilveren eremedaille kan aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke worden toegekend wegens:
a. bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij;
b. het zich langdurig en intensief inzetten voor de gemeente en/of de burgerij;
c. het verrichten van een bijzondere menslievende daad;
d. het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
e. bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak.

De eremedailles, toegekend aan personen zijn draagmedailles. Deze hebben een diameter van 18 millemeter en worden gedragen aan een lint in de kleuren van de gemeente Montferland.

De eremedaille, toegekend aan instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke, hebben een diameter van 50 millimeter en zijn in de vorm van een legpenning.

De eremedaille vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente en daaromheen het opschrift "GEMEENTE MONTFERLAND"
De keerzijde vertoont de tekst: "EREMEDAILLE TOEGEKEND AAN       OP       ". In de lege vlakken worden de naam van de begiftigde en de datum van toekenning ingegraveerd.

Ereboek

Van elke gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt van: “Ereboek van de gemeente Montferland”. In het Ereboek van de gemeente Montferland worden mede de bijzonderheden vermeld, welke tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.


Literatuur

"Verordening regelende de instelling van het ereburgerschap en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Montferland", 2005