Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Lochem

Gemeente Lochem

Erepenning der Gemeente Lochem

Dit is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Lochem (Een schild waarop afgebeeld een gekroonde dubbelstaartige leeuw, vergezeld van drie vijfbladerige mispelbloemen. Het schild is gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels) binnen het randschrift "GEMEENTE LOCHEM". De keerzijde is glad met langs de bovenzijde het opschrift "EREPENNING". Daaronder is plaats voor een inscriptie.

De penning is in 1960 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is H. Wetselaar.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2578