Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

Het wapen van de gemeente Leiden werd op 24 juli 1816 vastgesteld. Het is als volgt omschreven:
Van zilver beladen met 2 sleutels van keel, geplaatst en sautoir. Het wapen gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en vastgehouden door 2 leeuwen van keel.

Op 25 januari 1950 werd het wapen opnieuw vastgesteld. Dit keer was de omschrijving:
In zilver 2 schuingekruiste sleutels van keel. Het schild van achteren gehouden met de linker voorklauw door een strijdbare leeuw van keel, in de rechter voorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een ontbloot zwaard van zilver met gouden gevest. Het geheel geplaatst op een vestingwal van steen in de natuurlijke kleur, waarin met Latijnse letters van sabel gebeiteld de wapenspreuk 'Haec Libertatis Ergo'.

Erepenning der Gemeente Leiden

De erepenning van de gemeente Leiden is omstreeks 1927 ingesteld. Tot 1967 is zij spaarzaam uitgereikt. Op 10 februari 1967 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de penning jaarlijks uit te reiken en de uitreiking te koppelen aan de viering van Leidens Ontzet. De penning wordt dus sinds die tijd uitgereikt op 2 oktober. Bij bijzondere gelegenheden kan de penning ook tussentijds uitgereikt worden.

Het is een ronde penning met aan de voorzijde een beeltenis van de voorzijde van het stadshuis aan de Breestraat. Onder dit bordes is het wapenschild van de gemeente op oranjetakken en bannieren afgebeeld. In een dikke rand om het stadshuis staat "EEREPENNING DER GEMEENTE LEIDEN".
De keerzijde is vlak en kan gebruikt worden voor een inscriptie.

De penning wordt in zilver toegekend aan natuurlijke personen. Aan de toekenning van de penning zit het ereburgerschap vast. Ook worden de gedecoreerden opgenomen in de Eregalerij van de gemeente Leiden.
Bedrijven en instellingen krijgen de penning in goud toegekend.

Jan van Houtpenning

De Jan van Houtpenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan ambtenaren die zich gedurende een lange reeks van jaren hebben onderscheiden door bijzonder toewijding aan hun taak.

Gemeentespeld

De gemeentespeld wordt uitgereikt aan externe relaties van de gemeente Leiden. Zij is bedoeld als waardering voor bijzondere verrichtingen voor de stad Leiden.

Het is een gouden speld in de vorm van het gemeentewapen van Leiden.

Cornelis Joppenz Beeldje

Het Cornelis Joppenz Beeldje is de laagste gemeentelijk onderscheiding in Leiden. De onderscheiding is bestemd voor externe relaties. Het bronzen beeldje, naar oorspronkelijk standbeeld van Wenkelbach, is de waardering voor bijzondere verrichtingen voor de stad Leiden. Bijvoorbeeld voor een persoon die langdurig maatschappelijk actief geweest is, voor één speciale zaak op één bepaald terrein.

Onbekende penning

Van de gemeente Leiden is ook nog een penning bekend, die zich als volgt laat omschrijven:

Prijspenning

Ronde penning, met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont het huidige gemeentewapen van Leiden met spreuk. Langs de onderrand: "GEMEENTE LEIDEN".
De keerzijde is vlak met langs de rand het omschrift: "AANGEBODEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDEN".


Literatuur

www.leiden.nl