Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Helden

Gemeente Helden

Erepenning der Gemeente Helden

Dit is een ronde penning met een middellijn van 40. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Helden (Een schild waarop een naar voren gekeerde St.Lambertus in bisschoppelijk gewaad, houdend in de linkerhand een zwaard en een palmtak en in de rechterhand een bisschopsstaf) binnen het randschrift "EREPENNING DER GEMEENTE HELDEN". De keerzijde is glad en biedt plaats voor een inscriptie.

De penning is in 1963 geslagen bij Koninklijke Begeer. Van de medaille zijn ook exemplaren bekend met een middellijn van 16 millimeter.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2833/4