Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Deurne

Gemeente Deurne

Ereburger van de Gemeente Deurne

Het ereburgerschap van de gemeente Deurna kan worden toegend aan een persoon, die zich voor de gemeenschap van Deurne op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt. De ereburger krijgt namens de gemeenteraad een oorkonde, een medaille en een gouden draagspeld.

De medaille is uitgevoerd in goud en toont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Deurne (Een schild met drie drielingbalken en een aan de bovenzijde drie St.Andrieskruisjes naast elkaar geplaatst. Achter het schild en met de linkerarm daarop steunende, de figuur van de Heiligen Willebrordus, gekleed in bisschoppelijke toga, waar overheen een misgewaad; gedekt met eenen bisschopsmijter, houdende in de rechterhand het model van een kerkgebouw met toren en in de linkerhand een kruisstaf.). De keerzijde is vlak en biedt plaats aan een inscriptie.
De medaille is via een boloog en ring verbonden aan een lint in de kleuren van de gemeente Deurne.


Legpenning van de Gemeente Deurne

De Legpenning van de gemeente Deurne kan worden toegekend aan een persoon of rechtspersoon (vereniging, stichting, etc.), die zich jegens de gemeente of gemeenschap van Deurne op een bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt.

De gedecoreerde ontvangt een zilveren legpenning met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Deurne. De keerzijde is vlak en biedt plaats voor een inscriptie. Naast de legpenning ontvangt de gedecoreerde een oorkonde en een zilveren draagspeld.


Penning van Verdienste van de Gemeente Deurne

De Penning van Verdienste van de gemeente Deurne kan worden toegekend aan een persoon, als blijk van waardering voor langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet. De activiteiten waarop deze toekenning betrekking heeft, moeten een aantoonbaar Deurnes belang dienen en gericht zijn op het goed functioneren van personen of rechtspersonen.

De gedecoreerde ontvangt een bronzen legpenning met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Deurne. De keerzijde is vlak en biedt plaats voor een inscriptie. Naast de legpenning ontvangt de gedecoreerde een oorkonde en een bronzen draagspeld.


Erepenning van de Gemeente Deurne

De erepenning van de gemeente Deurne is in 1979 afgeschaft. Tot die tijd werd zij verleend in goud, zilver of brons. Vermoedelijk zijn de criteria als bovenstaande geweest.


Literatuur

"Verordering Gemeentelijke Onderscheidingen 2003", te vinden op www.deurne.nl