Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden

Ereburger

Het Ereburgerschap werd bij de gemeente Coevorden ingevoerd bij raadsbesluit van 10 oktober 1994. Het wordt toegekend 'als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.'

Aan het Ereburgerschap was een draagpenning verbonden. Deze penning was uitgevoerd in goud en had een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde toont het wapen der gemeente Coevorden met de wapenspreuk "MULTIS PERICULUS SUPERSUM" (‘ik overleef ondanks vele gevaren’).
De keerzijde toont in een omlijstende versiering het opschrift "ERE-BURGER VAN COEVORDEN", waaronder ruimte is voor een inscriptie.
De medaille is met een oog en ring verbonden aan een 35 millimeter breed lint in de Coevordse kleuren.

Het raadsbesluit van 10 februari 2004 laat het ontwerp van de bij het Ereburgerschap behorende penning geheel vrij. Er is toen een nieuw ontwerp gemaakt.

Het betreft een gouden legpenning. De voorzijde toont het gemeentewapen van Coevorden met de wapenspreuk "MULTIS PERICULUS SUPERSUM" (‘ik overleef ondanks vele gevaren’).
De keerzijde toont drie punten van de vestingstad Coevorden, zoals deze in 17e eeuw aanwezig waren. Op de drie sterpunten waren de Bastion Holland, Bastion Utrecht en Bastion Zeeland gevestigd van waaruit de stad met vereende kracht werd verdedigd. De vijf sterren symboliseren de vijf voormalige gemeenten die sinds 1998 verbonden zijn tot één gemeente. In het midden van dit tafereel staat het opschrift "EREBURGER". Boven en onder dit opschrift is ruimte voor inscriptie.


Erepenning

De Erepenning der gemeente Coevorden werd ingesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1959. Zij wordt toegekend wegens 'blijk van waardering of erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.'

De penning heeft een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde toont het wapen der gemeente met daaromheen de woorden "EREPENNING DER GEMEENTE COEVORDEN".
De keerzijde vertoont het randschrift "AANGEBODEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR", waarbinnen ruimte is voor een inscriptie.

Een raadsbesluit van 13 juli 1962 wijzigde de middellijn van de penning in 44 millimeter.

In 1969 werd bij Koninklijke Begeer een nieuwe versie van de Erepenning geslagen. Dit betrof een penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het wapen der gemeente Coevorden met, op een vliegend lint, de wapenspreuk "MULTIS PERICULUS SUPERSUM" (‘ik overleef ondanks vele gevaren’).
De keerzijde vertoont langs de bovenrand het opschrift "EREPENNING".
Het modellé van deze penning was van J. Sloos.

Er is geen vernieuwde verordening aangetroffen waarin dit ontwerp is vastgesteld. Ook wordt er in de verordening van 1994 niet gesproken over een andere eerdere verordening dan die van 1959.

Bij raadsbesluit van 10 oktober 1994 werd de oude Erepenning der gemeente Coevorden afgeschaft. Er kwam een nieuwe Erepenning voor in de plaats. Deze penning was uitgevoerd in goud en had een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde toont het wapen der gemeente Coevorden met de wapenspreuk "MULTIS PERICULUS SUPERSUM" (‘ik overleef ondanks vele gevaren’).
De keerzijde toont in een omlijstende versiering het opschrift "ERE-PENNING VAN COEVORDEN", waaronder ruimte is voor een inscriptie.
De medaille is met een oog en ring verbonden aan een 30 millimeter breed lint in de Coevordse kleuren.

Het raadsbesluit van 10 februari 2004 laat het ontwerp van de Erepenning geheel vrij. Er is toen een nieuw ontwerp gemaakt.

Dit betreft een gouden legpenning. De voorzijde toont het gemeentewapen van Coevorden met de wapenspreuk "MULTIS PERICULUS SUPERSUM" (‘ik overleef ondanks vele gevaren’).
De keerzijde toont drie punten van de vestingstad Coevorden, zoals deze in 17e eeuw aanwezig waren. Op de drie sterpunten waren de Bastion Holland, Bastion Utrecht en Bastion Zeeland gevestigd van waaruit de stad met vereende kracht werd verdedigd. De vijf sterren symboliseren de vijf voormalige gemeenten die sinds 1998 verbonden zijn tot één gemeente.

De eerste vernieuwde Erepenning werd in 2005 uitgereikt aan schaatster Renate Groenewold.


Gemeentepenning

De Gemeentepenning werd ingesteld bij raadsbesluit van 10 oktober 1994.

Zij wordt toegekend 'aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven, ter gelegenheid van jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen als blijk van bijzondere erkentelijkheid.'

De Gemeenepenning heeft een middellijn van 60 millimeter en is uitgevoerd in zilver. De voorzijde toont het wapen der gemeente.
De keerzijde toont de tekst "GEMEENTE-PENNING VAN COEVORDEN", waaronder ruimte is voor een inscriptie.

De Gemeentepenning is als legpenning uitgevoerd.

Het raadsbesluit van 10 februari 2004 laat het ontwerp van de Gemeentepenning geheel vrij. Het is mij niet bekend of er toen ook voor deze penning een nieuw ontwerp is gemaakt.


Literatuur

"Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen", 2004
"Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen", 1994
"Verordening betreffende het toekennen van de erepenning der gemeente Coevorden", 1959
"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 3529
www.coevorden.nl
Met dank aan de heer H. Mepschen