Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Asten

Gemeente Asten

Erepenning der Gemeente Asten

Dit is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Asten (een schild, waarop afgebeeld twee andere schilden. Op het eerste schild staan bovenaan drie Andrieskruizen, waaronder, drie smalle, een brede, twee smalle, een brede en drie smalle lijnen. Het tweede schild vertoont een geankerd kruis met boven de horizontale armen twee zogenaamde 'turven' en onder deze armen een enkele turf.) binnen het randschrift "GEMEENTEBESTUUR VAN ASTEN". De keerzijde is glad en toont langs de bovenzijde het opschrift "EREPENNING". Daaronder is plaats voor een inscriptie.

De penning is in 1961 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is A. Bartels.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2688