Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn

De Zilveren Wapensleutel

Bij het besluit van de gemeenteraad in 1977 werd de Zilveren Wapensleutel als hoogste gemeentelijke onderscheiding ingesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze onderscheiding moet men zich gedurende een lange termijn of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

Met de instelling van het Ereburgerschap in 2002 is de onderscheiding als zelfstandige term vervallen. Zij is vanaf dan onherroepelijk verbonden aan het Ereburgerschap.

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap van de gemeente Apeldoorn, ingesteld in 2002, wordt als hoogste blijk van waardering toegekend aan een persoon die zich op baanbrekende wijze heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving. Dat baanbrekende werk kan gelegen zijn in bijvoorbeeld een omvangrijk project, een sleutelfunctie of een representatieve functie.

Bij toekenning van het Ereburgerschap van de gemeente Apeldoorn wordt aan de begiftigde overhandigd de Zilveren Wapensleutel, een bij de onderscheiding behorend draaginsigne en een oorkonde met daarop de reden van toekenning.

Zilveren Erepenning

De Zilveren Erepenning is in 1988 ingesteld en wordt als blijk van waardering toegekend aan natuurlijke en rechtspersonen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn en/of blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.

Bij toekenning van de Erepenning wordt aan de achterzijde van de penning de naam van de begiftigde en de reden van toekenning gegraveerd.

Naar het batonsoverzicht

Het Ereblijk

Het Ereblijk aanschouwde in 1998 het levenslicht. Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijk onderscheiding is gebruik gemaakt van de criteria die golden voor de Erepenning, waaraan toegevoegd een kritische beoordeling aan de hand van een aantal concrete vragen.

In 2002 moest geconstateerd worden dat deze modern vormgegeven onderscheiding niet voldoet aan de verwachtingen van de ontvanger. Daarom werd zij in 2002 opgeheven.

Sportpenning

De gemeente Apeldoorn kent een Sportpenning

Naar het batonsoverzicht

Herinneringsmedaille 30 april 2009

Op 29 april 2009 werd Koninginnedag in Apeldoorn gevierd. Hoewel het een feestelijke dag had moeten worden, werd aan het eind van de rijtoer, bij het passeren van monument De Naald, de rust verstoord door Kart Tates, die met zijn auto door de diverse afzettingen en het publiek reed. Dit resulteerde in zeven doden en elf gewonden in het publiek. Ook Karst Tates zelf zou later aan zijn verwondingen overlijden.

Tijdens een speciale bijeenkomst in Schouwburg Orpheus op 28 april 2010 hebben diverse mensen die betrokken waren bij de organisatie van de festiviteiten op Koninginnedag en de afhandeling na het incident een speciale herinneringsmedaille met bijbehorende baton ontvangen.

Herinneringsmedaille 30 april 2009 Gemeente Apeldoorn

Deze medaille is in opdracht van de gemeente Apeldoorn ontworpen door de kunstenaar Menno Jonker en vervaardigd bij de Koninklijke Nederlandse Munt.
Het is een ronde medaille met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont een doos met ballonnen, met daarop de datum "30 APRIL 2009". De doos met ballonnen staat voor het feest dat het die dag had moeten worden.
De keerzijde vertoont een vlag, waarop de tekst "VIVAT APELDOORN & ORANJE".

Naar het batonsoverzicht

Hoewel de medaille niet draagbaar is, werd bij de medaille een baton verstrekt in de kleuren van Apeldoorn: rood en geel (in totaal 17 banen). Deze baton mag echter niet op een (militair) uniform gedragen worden.


Bronnen

Met dank aan Erik Dogtrop