Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Erepenning van de Stad Amersfoort

Deze penning wordt door de Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de stedelijke gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven. De erepenning kan teven aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen, etc. worden toegekend, welke door haar werkzaamheden op enig terrein van het maatschappelijk leven der stad op uitzonderlijke wijze hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

Het is een zilveren penning met aan de voorzijde het gemeentewapen van Amersfoort (een met vijf fleurons gekroon schild met leeuwen als schilddragers; op het schild een balkenkruis) en aan de keerzijde een symbolische voorstelling van Sint Joris en de draak met tekst.

Gemeentepenning

Wordt toegekend aan mensen die zich op een bijzondere of opvallende wijze hebben ingespannen voor de plaatselijke gemeenschap.

Everard Meyster-penning

Dit is een replica van de medaille die Everard Meyster in 1661 heeft uitgereikt ter herinnering aan de Keitrekoptocht. De penning wordt uitgereikt aan buitenlandse gasten van de gemeente.

De penning vertoont aan de voorzijde de Amersfoortse Kei. Aan de keerzijde vertoont zij het wapen van de familie Meyster.

Amersfoort Promotieprijs

Wordt elk jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan een persoon, of organisatie, die in één of meerdere jaren de goede naam van de stad Amersfoort naar buiten hebben gedragen.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, een replica van het beeld 'De Stadstrompetter'.


Literatuur

"Gemeentelijke onderscheidingen in de provincie Utrecht in 2003", H.S. Hovinga, 2004