Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Ambt Montfort

Gemeente Ambt Montfort

De gemeente Ambt Montfort is in 1994 ontstaan uit de fusie van de gemeentes Posterholt, Montfort en Sint Odiliënberg.

Ereburger

Het ereburgerschap van de gemeente Ambt Montfort kan worden toegekend door burgemeester en wethouders als blijk van grote waardering en bijzondere erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende en uitzonderlijke verdiensten hebben verworven.

De ereburger krijgt, naast een oorkonde waarop de gronden van verlening staan vermeld, een ronde zilveren penning met een middellijn van 45 millimeter. De voorzijde vertoont het geëmailleerde wapen van de gemeente (Een schild, gedwarsbalkt van zes stukken, de middelste doorsnijding gekanteeld. Het tweede stuk is beladen met drie vijfbladen. Het schild wordt gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels). De keerzijde is vlak en biedt plaats aan een inscriptie, vermeldend de naam van de begiftigde en de datum van toekenning. Dit binnen het randschrift "EREBURGERSCHAP AMBT MONTFORT".

Naast deze penning krijgt de begiftigde, voor dagelijks gebruik, een gouden draagspeld met daarop het wapen van de gemeente.

Erepenning

De Erepenning kan door burgemeester en wethouders worden toegekend aan ingezetenen en niet-ingezetenen van de gemeente die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemene erkende en buitengewone verdiensten hebben verworven.
De Erepenning kan ook worden toegekend aan scheidende raadsleden, welke ten minste een volle periode zitting hebben gehad in de raad.

Het is een ronde zilveren penning met een middellijn van 45 millimeter. De voorzijde vertoont in reliëf het wapen van de gemeente. De keerzijde is vlak en biedt plaats aan een inscriptie, vermeldend de naam van de begiftigde en de datum van toekenning. Dit alles binnen het randschrift "EREPENNING AMBT MONTFORT".

De Erepenning gaat vergezeld van een oorkonde en een zilveren draagspeld met daarop het wapen van de gemeente.


Literatuur

"Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de verlening van de erepenning van de gemeente Ambt Montfort", 2002
"Verordening ereburgerschap/erepenning gemeente Ambt Montfort", 24 maart 1994