Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Almelo

Gemeente Almelo

Erepenning der Gemeente Almelo

Dit is een ronde penning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Almelo (een met een kroon van vijf fleurons gekroond schild; op het schild drie ruiten, waarvan twee boven en één onder geplaatst) met schilddragers, waarboven "GEMEENTE" en eronder "ALMELO". De keerzijde is glad met langs de bovenrand het opschrift "EREPENNING". Daaronder is ruimte voor een inscriptie.

De penning is in 1963 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is W. Vis.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2872