Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam

Erepenning van de Gemeente Alblasserdam

De erepenning van de gemeente Alblasserdam kan in zeer bijzondere gevallen als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan personen die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Het is een ronde penning met een middellijn van 50, 40 of 15 millimeter. De voorzijde vertoont het gemeentewapen van Alblasserdam (een schild met een naar links gewende klimmende leeuw; het schild horizontaal in tweëen gedeelt) binnen het randschrift "GEMEENTE ALBLASSERDAM". De keerzijde is glad en toont langs de bovenrand het opschrift "EREPENNING". Daaronder is plaats voor een inscriptie.

De penning is in 1962 geslagen bij Koninklijke Begeer. Modelleur is J. Bos.


Erespeld van de Gemeente Alblasserdam

De erespeld kan worden toegekend aan personen die zich jegens de gemeente en de plaatselijke gemeenschap hebben onderscheiden door verdienstelijk gedrag.


Literatuur

"Koninklijke Begeer, ateliers voor edelsmeed- en penningkunst - Deel VI: Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975", 2750/2
www.alblasserdam.nl