Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Erepenning voor trouwe dienst van Nico ter Kuile & Zonen N.V.

Nico ter Kuile & Zonen

Het bedrijf Nico ter Kuile & Zonen werd in 1894 opgericht door Nicolaas Hermanus ter Kuile (1836-1915). Het bedrijf omvatte een weverij, ververij en appreteerderij te Enschede. Voor de binnenlandse markt werden bontgeweven stoffen en geverfde stukgoederen geproduceerd en sarongs voor de oosters markten, waar de Handelsvereeniging Amsterdam de consignatie-zendingen verzorgde. Al in 1908 werden in de weverij, als eersten in Twente, Northrop weefautomaten opgesteld voor een toen beginnende produktie van indigo - kleding voor Berbers in Noord-Afrika. De omzetting van de firma in een naamloze vennootschap vond plaats bij akte van 29 december 1934, waarbij Nico ter Kuile & Zonen N.V. opgericht werd.
Na de Tweede Wereldoorlog beschikte het bedrijf over een veelzijdig technisch apparaat en met een grote mate van technische kennis legde het zich toe op de produktie van technisch doek. De eerste initiatieven om nylondoek voor waterbouwkundige doeleinden te weven dateren uit 1956. Na proefnemingen op Tholen kwam men in 1958 tot samenwerking met de Kon. Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij, waarbij dekzeilen en wapeningsweefsels werden geproduceerd. Dit was het begin van relaties met andere ondernemingen en Rijkswaterstaat, die deze weefsels gebruikte bij de Deltawerken. De produktie van technisch doek in een grote variatie van toepassingen kreeg sindsdien steeds meer omvang, waardoor een wereld van nieuwe textielmogelijkheden werd ontsloten. De vestigingen in Enschede werden, nadat er vergeefse besprekingen tot samenwerking met de Kon. Ned. Textielunie waren gevoerd, in 1963 verkocht aan de gemeente Enschede. Nico ter Kuile & Zonen N.V. trok zich terug op Neede, waar met N.V. v/h A.J. ten Hoopen was gefuseerd. In 1965 ging men samen met Van Heek & Co.

Erepenning voor trouwe dienst

Dat het goed ging met het bedrijf blijkt uit het feit dat er in 1942 erepenningen voor trouwe dienst werden ingesteld.

Dit was een achthoekige draagpenning met een middellijn van 25 millimeter. De voorzijde vertoont in een rechthoekige middenbaan een gezicht op de fabriek. Daarboven staat als opschrift: "25 JAAR" of "50 JAAR" en aan de onderzijde: "TROUWE DIENST".
De keerzijde bevat in een vierkant middenveld het familiewapen van de familie Ter Kuile met het omschrift "NICO TER KUILE & ZONEN".
De modelleur van de medaille is M.P.J. Fleur en de fabricant is Koninklijke Begeer.

Naar het batonsoverzicht

De medaille hangt aan een rood/wit lint.

Literatuur

Bordewijk, H., Mensema, A.J. & Schevenhoven, P.F. (1996). Inventaris van de archieven van Van Heek & Co., 1817 - 1968 (1979), en de N.V. Boekelosche Stoombleekerij, 1888 - 1965, 1817 - 1968 (1979). Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 55 [1534/35].