Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Dr. C.B. Tilanusonderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken

De Nederlandsche Vereeniging voor ,,Eerste Hulp bij Ongelukken" werd op 6 juni 1893 opgericht door de arts C.B. Tilanus jr. De vereniging heeft tot doel het verspreiden van de kennis over Eerste Hulp bij Ongelukken onder niet-artsen. Op 13 januari 1953 ontving de vereniging het predikaat Koninklijk.

Dr. C.B. Tilanusonderscheiding

Bij zijn overlijden schonk dr. Tilanus de EHBO-vereniging een legaat onder voorwaarde dat het gerfde geld gebruikt zou worden voor het onderscheiden van EHBO-ers die 25 jaar lid zijn van de EHBO-vereniging en zich daarnaast op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.

De Dr. C.B. Tilanusonderscheiding is onder te verdelen in de volgende gradaties:

De eerste vijf onderscheidingen worden uitgereikt aan leden die minimaal 25 jaar lid zijn van de KNV EHBO en die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

De grote gouden medaille is een legpenning met bijbehorende oorkonde die wordt uitgereikt door de KNV EHBO aan organisaties die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk terrein en waarbij hulpverlening annex vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt.

Dr. C.B. TilanuspenningAlle penningen vertonen dezelfde voorzijde, zijnde het naar rechts gewende portret van dr. C.B. Tilanus met links de jaartallen "1856-1942" en rechts het randschrift "Dr. C.B. TILANUS Jr".
De keerzijde vertoont onder in het veld het vignet van de Koninklijke Vereniging voor E.H.B.O. Langs de rand is te lezen: "KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING" en in het midden is ruimte voor een inscriptie.

De normale medaille heeft een middellijn van 30 millimeter. De middellijn van de grote medaille is mij onbekend.

Naar het batonsoverzicht

De draagpenning heeft een middellijn van 16 millimeter en is voorzien van een oog en ring.
Het lint van de draagpenning, 16 millimeter breed, is geel, met een smalle blauwe middenbaan.


Literatuur

www.koninklijke-ehbo.nl
Met dank aan de heren G.W. van Weeghel en F. Perreau.