Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Draagteken van de Nederlandsche Vereeniging “De Reddingmedaille”

Draagteken van de Nederlandsche Vereeniging “De Reddingmedaille”

Deze vereniging werd op 1 juli 1912 opgericht te ’s-Gravenhage. Lidmaatschap staat open voor iedereen die in het bezit zijn van één of meerdere erepenningen, medaille’s, brevetten of voorwerpen, verkregen van een officiële of particuliere instelling, voor het verlenen van hulp aan anderen.

Draagteken van de Nederlandsche Vereeniging “De Reddingmedaille”Het streven van de vereniging is, naast loyaliteit aan Koningin en Vaderland, de behartiging van zedelijke en stoffelijke belangen van haar leden. Zij tracht dit doel te bereiken door:

Beschermheer van de vereniging was Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek, Minister van Staat en Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Mr. S.J.R. de Monchy, burgemeester van ’s-Gravenhage is in 1937 erevoorzitter.

Of de vereniging thans nog bestaat is mij niet bekend.

Van de vereniging is een draagmedaille bekend, 42 bij 30 millimeter, uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Het betreft een ronde medaille met kroon. De voorzijde vertoont de Hollandse maagd, welke een lauwerkrant over de contouren van Nederland houdt. Het omschrift luidt: “NED. VER. ,,DE REDDINGMEDAILLE””.
De keerzijde is vlak, opgebouwd uit diverse punten.

Lint

Het lint is gelijk aan dat van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.


Literatuur

"Officiëel Weekblad 's Gravenhaagsche Gemeente-Politie", 2e jaargang, no. 34 van 25 augustus 1937, blz. 261
"Redders - 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij", door H. Vandermissen e.a., KNRM, 1999, blz. 153