Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Reddingsmedaille van het Leger des Heils

Reddingsmedaille van het Leger des Heils

Ingesteld in 1935.

Het is een ronde penning met een middellijn van 29 millimeter. De voorzijde vertoont een reddingsboei met het opschrift "PADVINDERSBOND". Het geheel op een stervormige versiering. Boven en onder twee vliegende linten, waarop (boven): "LEGER DES HEILS" en (onder): "REDDEN EN DIENEN".
De keerzijde vertoont een lauwerkrans met daarbinnen het opschrift: "VOOR BETOONDEN MOED".


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 3 [888]