Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Jan van Hoofkruis van de Nationale Padvindersraad

Jan van Hoofkruis van de Nationale Padvindersraad

Jan van Hoof, de "redder van de Waalbrug" is de hoogst onderscheiden scout uit de geschiedenis van de Nederlandse scouting. Voor zijn rol in Operation Market Garden, waar hij als gids voor de geallieerden optrad, werd hij postuum onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de Medal of Freedom en de King's Commendation for Brave Conduct. Reden genoeg voor de Nationale Padvinderraad om na de oorlog hun in 1927 ingestelde dapperheidsonderscheiding om te dopen in het "Jan van Hoofkruis".

De onderscheiding had de vorm van een Maltezer kruis met gesloten armen. In het midden staat de 'fleur de lis' afgebeeld en op elk van de armen staat een inscriptie.

Het werd toegekend:
in goud met een blauw/rood lint voor 'betoonde moed zonder direct eigen levensgevaar'
in zilver met een blauw lint voor 'betoonde moed waarbij levensgevaar werd getrotseerd'
in brons met een rood lint voor: 'betoonde bijzondere moed waarbij groot levensgevaar werd getrotseerd'

Het valt meteen op dat het bronzen kruis het hoogst was en het gouden kruis het laagst.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Op het uniform van de scouts wordt een geborduurde platte knoop gedragen ten teken dat de onderscheiding is verkregen. In het val van het gouden kruis is deze knoop deels blauw en deels rood; bij het zilveren kruis is de knoop geheel blauw en bij de bronzen geheel rood.

Toen in 1973 de vier verschillende scoutings in Nederland fuseerden en Scouting Nederland ontstond werd de onderscheiding afgeschaft.

Alle informatie over deze onderscheiding is van harte welkom!


Literatuur

"Jaarverslag van het Carnegie Heldenfonds voor Nederland 1961", z.a., z.p., 1962