Home -> Medailles -> Brandweer -> Kruis voor Verdienste van de NVBC

Kruis voor Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Branweercommandanten

De Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten hield zich als snel na haar oprichting in 1945 bezig met het uitreiken van onderscheidingen. Buiten de onderscheidingen voor trouwe dienst, kende deze bond ook nog een Kruis voor Verdienste. Wanneer, dit kruis exact is ingesteld is mij niet bekend.

Het is een vijfarmig kruis, vervaardigt uit brons, zilver of goud. In het midden van dit kruis is een medaillon geplaatst in het zelfde metaal als het kruis. Dit medaillon vertoont het logo van de NVBC: Een tros touw waarachter een elkaar kruisende ladder, brandweerbijl en pikhaak geplaatst zijn. Tussen de brandweerbijl en de pikhaak, boven de tros is een brandweerhelm geplaatst. Het geheel is gesitueerd binnen een cirkelvormige brandweerspuit en het omschrift "NEDERLANDSE VERENIGING VAN BRANWEERCOMMANDANTEN".
Op de armen van het kruis staat in de metaalkleur van het kruis de afkorting N/V/B/C. Op de bovenste arm is een vlam afgebeeld.

Het gouden kruis, bestaande in twee afwijkende formaten, is wit geëmailleerd. Dit kruis werd uitgereikt voor verdiensten jegens de Nederlandse brandweer en wegens verdiensten jegens de NVBC.

Het zilveren kruis is blauw geëmailleerd en is lange tijd gereserveerd geweest voor verdienste op het gebied van brandweerwedstrijden. Het droeg dan ook een ander omschrift op het medaillon dan de andere kruizen: "ALGEMEEN BRANDWEERWEDSTRIJD COMITE".

Naar het batonsoverzicht

Het lint van de gouden en zilveren kruizen is geel, met in het midden en aan de weerszijden een smalle rode baan.

Naar het batonsoverzicht

Het bronzen kruis is oranje geëmailleerd en wordt uitgereikt bij uitgaande en binnenkomende bezoeken aan en van buitenlandse brandweereenheden. Daarom staat het ook wel bekend als het Brandweerkruis voor Buitenlandse Betrekkingen. Het werd dan ook alleen aan buitenlandse brandweerlieden uitgereikt. Het lint verschilt van de andere Kruizen voor Verdienste: het is geel met in het midden drie smalle banen in de kleuren rood, wit en blauw.


Literatuur

"De Commissie Brandweeronderscheidingen van de KNBV en de NVBC", samengesteld door Ing. P.G. Doolaard, 1993
Met dank aan de heer P.G. Doolaard.