Batons - sheet 13

Niet-officiële Nederlandse onderscheidingen 6

Overige particuliere instellingen, niet vallende onder enig andere categorie

Erekruis voor buitengewoon dienstbetoon van de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (ANWB)
Erepenning van de Billiton N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij voor bijzondere verdiensten tijdens de Japanse bezettingstijd
Medaille van verdienste van de Bond van Maatkledingfabricanten in Nederland
Insigne van het Centraal Bureau tot uitreiking van het Eenheidsdiploma EHBO
Herinneringsmedaille Monumentum Tolerantiae
Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond (ANWB)
Erekruis voor buitengewoon dienstbetoon
Billiton N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij
Erepenning voor bijzondere verdiensten tijdens de Japanse bezettingstijd
Bond van Maatkledingfabricanten in Nederland
Medaille van verdienste
Centraal Bureau tot uitreiking van het Eenheidsdiploma EHBO
Insigne
Comité Herdenkingsmonument Militairen
Herinneringsmedaille Monumentum Tolerantiae
Kruis van de Federatie van Illegale Werkers in IndiŽ 1942-1945
Mgr. Veningsmedaille
Verzorgersmedaille KNBLO
Vaardigheidskruis van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie
Dr. C.B. Tilanus-draagpenning
Federatie van ex-Illegale Werkers in IndiŽ 1942-1945
Herinneringskruis
Katholieke Nationale Bond van Eerste Hulp bij Ongelukken
Mgr. Veningsmedaille
Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Verzorgersmedaille
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie
Vaardigheidskruis
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Eerste Hulp bij Ongelukken
Dr. C.B. Tilanus-draagpenning
Draagmedaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Draaginsigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling 4e graad
Eremedaille van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen
Draagpenning voor 40 jarige trouwe dienst van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Draagmedaille
Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling
Draaginsigne
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV)
Ereteken en Eremedaille
Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (Expogé)
Kruis van Verdienste
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
Draagpenning voor 40 jarige trouwe dienst
Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik
Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers 1940-1945
Erepenning voor trouwe dienst van Ter Kuile & Zonen N.V.
Kruis voor 50-jarige dienstvervulling van het Suiker Syndicaat
Kruis voor 30-jarige dienstvervulling van het Suiker Syndicaat
N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik
Draagpenning voor trouwen dienst
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers 1940-1945: Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis 1940-1945
Ter Kuile & Zonen N.V.
Erepenning voor trouwe dienst
Suiker Syndicaat
Kruis voor 50-jarige dienstvervulling
Suiker Syndicaat
Kruis voor 30-jarige dienstvervulling
Glodokkruis 1944-1945
Erepenning van de Vereniging van Tricot- en Kousenfabrikanten
 
 
 
Vereniging van Ex-Glodokgeïnterneerden 1944-1945
Glodokkruis 1944-1945
Vereniging van Tricot- en Kousenfabrikanten
Erepenning
 
 
 

Batons niet zijnde van (on)officiële onderscheidingen
Onderstaande batons worden (met regelmaat) op uniformen aangetroffen. Zij mogen in principe niet gedragen worden.

Bloeddonorerkenning van het Nederlandse Rode Kruis
Bronzen Bloeddonor-insigne van het Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille van het Nederlandse Rode Kruis met gesp '20'
Zilveren Bloeddonor-insigne van het Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille van het Nederlandse Rode Kruis met gesp '40'
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille
Nederlandse Rode Kruis
Bronzen Bloeddonor-insigne
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille met gesp '20'
Nederlandse Rode Kruis
Zilveren Bloeddonor-insigne
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille met gesp '40'
Gouden Bloeddonor-insigne van het Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille van het Nederlandse Rode Kruis met gesp '60'
Bloeddonormedaille van het Nederlandse Rode Kruis met gesp '80'
Bloeddonormedaille van het Nederlandse Rode Kruis met gesp '100'
Medaille van de J.J. Vermeulen Wandeltocht van het Korps Politietroepen
Nederlandse Rode Kruis
Gouden Bloeddonor-insigne
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille met gesp '60'
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille met gesp '80'
Nederlandse Rode Kruis
Bloeddonormedaille met gesp '100'
Korps Politietroepen
Medaille van de J.J. Vermeulen Wandeltocht
Medaille van de Airborne Wandeltocht (lint type 2)
Medaille van de Airborne Wandeltocht (lint type 1)
Politie Sportvereniging Renkum
Medaille van de Airborne Wandeltocht (lint type 2)
Politie Sportvereniging Renkum
Medaille van de Airborne Wandeltocht (lint type 1)
 
 
 

Nationaal Socialistische Beweging
De onderstaande batons zijn opgenomen uit compleetheid. Het is ten strengste verboden deze batons op een Nederlands uniform te dragen.

Oostlandkruis 1941
WA-Strijderteeken NSB
Tienjarenteeken NSB
Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Arbeidsdienst
Oostlandkruis 1941
W.A.-Strijderteeken der NSB
Tienjaren-teeken der NSB
Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Arbeidsdienst