Batons - sheet 11

Niet-officiële Nederlandse onderscheidingen 4

Politie

Herinneringskruis 1898 Amsterdamse Politie
Herinneringspenning 1903 Amersfoortsche Politie
Herinneringskruis 1923 Amsterdamse Politie
Herinneringspenning 1936 Haagsche Politie
Herinneringskruis 1938 Amsterdamse Politie
Herinneringskruis 1898 Amsterdamsche Politie
Herinneringspenning 1903 Amersfoortsche Politie
Herinneringskruis 1923 Amsterdamsche Politie
Herinneringspenning 1936 Haagsche Politie
Herinneringskruis 1938 Amsterdamsche Politie
Herinneringskruis 1948 Amsterdamse Politie
Medaille van de A.N.P.B. voor trouwe politiedienst
Kruis van de A.N.P.B. voor trouwe politiedienst in goud (1931-1943)
Kruis van de A.N.P.B. voor trouwe politiedienst in zilver (1931-1943)
Kruis van de A.N.P.B. voor trouwe politiedienst (in brons)
Herinneringskruis 1948 Amsterdamsche Politie
Algemeene Nederlandsche Politiebond (ANPB)
Medaille voor trouwe politiedienst
Algemeene Nederlandsche Politiebond (ANPB)
Kruis voor trouwe politiedienst in goud (1931-1943)
Algemeene Nederlandsche Politiebond (ANPB)
Kruis voor trouwe politiedienst in zilver (1931-1943)
Algemeene Nederlandsche Politiebond (ANPB)
Kruis voor trouwe politiedienst (in brons)
Medaille voor trouwe dienst bij het Politiecorps Suriname
Medaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie
Politie Vaardigheidsmedaille (Gemeente Amsterdam)
Politie Zwemvaardigheidsmedaille (Gemeente Amsterdam)
Erekruis/Kruis van Verdienste van de Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereniging
Medaille voor trouwe dienst bij het Politiecorps Suriname
Medaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie
Politie Vaardigheidsmedaille (Politie Amsterdam)
Politie Zwemvaardigheidsmedaille (Politie Amsterdam)
Erekruis/Kruis van Verdienste van de Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereniging

Redding Maatschappijen

Medaille van de (Koninklijke) Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Medaille van de (Koninklijke) Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Medaille voor trouwe dienst van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Medaille van de (Koninklijke) Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Medaille van de (Koninklijke) Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Medaille voor trouwe dienst van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Bond tot Redden van Drenkelingen
Koopvaardij-orde van de Vereniging Het Nederlandsch Zeewezen
 
 
Herinneringsmedaille 1939-1945 van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij
Erepenning van de Koninklijke Nederlandse Bond tot Redden van Drenkelingen
Koopvaardij-orde van de Vereniging "Het Nederlandsch Zeewezen"
 
 

Weerbaarheidsverenigingen

Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten
Eremedaille van de Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Herinneringskruis 1938 Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam
Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwachten
Eremedaille van de Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918 Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Herinneringskruis 1938 Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam
Kruis voor Koningsschutter van de Nederlandsche Bond voor Vrijwillige Burgerwachten
Medaille voor trouwen dienst in 1940
Draagpenning 24-uurs afstandritten der Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht
 
 
Kruis voor Koningsschutter van de Nederlandsche Bond voor Vrijwillige Burgerwachten
Medaille voor trouwen dienst in 1940
Draagpenning 24-uurs afstandritten der Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht