Batons - sheet 9

Militaire verenigingsonderscheidingen, niet zijnde erkend door de Minister van Defensie

Kruis van Verdienste van de KVNRO
Gouden Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Zilveren Kruis van Verdienste van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bronzen Kruis van Verdienste van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereninging van Nederlandse Reserve-officieren
Gouden Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Zilveren Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bronzen Bondskruis van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Het Ereteken voor Bijzondere Verdienste van de Algemeene Militaire Pensioenbond
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlansdse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland
Het Ereteken voor Bijzondere Verdienste van de Algemeene Militaire Pensioenbond
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders (en Dragers van het Mobilisatiekruis)
Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland
Krijgsgevangenenmedaille Comitas Gentium
Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders
Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
Lid van Verdienste van de Vereniging Contact Oud-Mariniers
Erkenningsmedaille van de Vereniging Oud-Mariniers
Krijgsgevangenenmedaille "Comitas Gentium" van de Bond van Wapenbroeders
Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders
Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
Lid van Verdienste van de Vereniging Contact Oud-Mariniers
Erkenningsmedaille van de Vereniging Oud-Mariniers
Verenigingskruis van Verdiensten van de Vereniging Oud-Mariniers
Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront
Herinneringsmedaille Forts Honswijk 1915
ReŁnistenkruis Fort Honswijk 1934
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 2)
Verenigingskruis van Verdiensten van de Vereniging Oud-Mariniers
Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront
Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1915
Reünistenkruis Fort Honswijk 1934
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 2)
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 1)
Erkentelijkheidskruis Unie van Nederlandse Veteranen in goud
Erkentelijkheidskruis Unie van Nederlandse Veteranen in zilver
Erkentelijkheidskruis Unie van Nederlandse Veteranen in brons
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene' (lint type 1)
Erkentelijkheidskruis van de Unie van Nederlandse Veteranen in goud
Erkentelijkheidskruis van de Unie van Nederlandse Veteranen in zilver
Erkentelijkheidskruis van de Unie van Nederlandse Veteranen in brons
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in goud
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons
Onderscheidingsteken van de Bond Insulinde
 
 
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in zilver
Koude Oorlog Herinneringsmedaille in brons
Onderscheidingsteken van de Bond "Insulinde"