Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog

Vaes - Zanten

Veas, Johannes Gerardus

Geboren te Rotterdam op 4 december 1871.
Bekende onderscheidingen: ON.4,Mk,WMk

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden

Valk Boumen, P. van der

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Burgemeester van Leiderdorp

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Valkhoff, Cornelis

Geboren te Breda op 23 december 1869.
Bekende onderscheidingen: ON.4,WZ.3a,MAB

Vegt, J.W. van der

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Oud-directeur der R.E.T.M., te 's-Gravenhage

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Verbroek, mr. Johannes Dancker

Geboren te Dordrecht op 3 december 1867.
Bekende onderscheidingen: NL.3,OIP,MAB

Verbunt, F.J.J.

Overleden te Tilburg in november 1924.
Bekende onderscheidingen: KVNRK,GdG.3,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Gemeenteraadslid te Tilburg

Bron: Het Vaderland, 27 november 1924 ; De Prins der Geïllustreerde Nederlanden, 13 december 1924

Vermalen, G.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februair 1923
   Pastoor te Huibergen

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Vermeulen, A.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Pastoor te Biervliet

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Verviers, dr. Em.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   ?

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Vinkhuizen, Cornelis Leonard

Geboren te Leeuwarden op 19 december 1853. Overleden te ís-Gravenhage op 15 augustus 1927.
Tltn. (10-07-1876), eltn. (31-03-1882), kapt. (16-04-1895), maj. en e.o. (01-08-1905), ltkol.-tit. (27-08-1921).

Bekende onderscheidingen: ON.5,MRK,E.1,XXV,Mk,MAB,EDRK.2

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; toestemming tot aannemen en dragen bij K.B. van 21 april 1923
   Gepensioneerd luitenant-kolonel der infanterie, werkzaam bij het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis

Bron: De Medaille van het Rode Kruis, 132 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1923 ; NRL 1900 blz. 117 ; NP 1982 blz. 375

Völker, mgr. W.H.

Overleden te Kaatsheuvel in januari 1934.
Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Pastoor te Kaatsheuvel

Bron: Het Vaderland, 23 januari 1934

Vollenhoven, Joost van

Geboren te Rotterdam op 13 december 1866. Overleden te Amsterdam op 26 november 1923.
Bekende onderscheidingen: KBE

Honorary Knight Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 15 november 1920
   Lid van het Uitvoerend Comitť van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij

Bron: "Onze Afgevaardigden - verkiezingen 1913", blz. 340-342

Vonk, T.

Bekende onderscheidingen: MORK.3.kd

Bronzen Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Onderofficier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Voorhoeve-Serton, mevrouw Constantia

Geboren te Utrecht op 29 maart 1869. Overleden te Brummen op 24 augustus 1956.
Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Nederland's Patricaat 1985 blz. 346 ; Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Voorst tot Voorst, mr. Arthur Eduard Joseph baron van

Geboren te Elden op 13 december 1858. Overleden op 27 juli 1928.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,SMOM,KB.2,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Commissaris der Koningin in Noord-Brabant

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; Het Vaderland, 28 juli 1928

Voort, mejuffrouw A. van der

Bekende onderscheidingen:

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ?
   Woonachtig te Heerlen

Bron: Het Vaderland, 10 februari 1924

Voort van der Zijp, C.

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   23 november 1929 uitgereikt
   Burgemeester van Maartensdijk

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1929

Vos-de Wael, mevrouw

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Vos-van der Ven, mevrouw B.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ?
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Waszink, mr. Marius Alphonse Marie

Geboren te Maastricht op 18 mei 1881. Overleden te Breda op 23 oktober 1943.
Hoofdcommissies te gemeente-secretarie te Maastricht (1911/03-1913), burgemeester van Heerlen (01-04-1913/08-03-1926), minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (08-03-1926/10-08-1929), burgemeester van Roermond (16-11-1929/01-01-1935).
Bekende onderscheidingen: ON.4,MAB,GdG.3,ORK.o.kd

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Burgemeester van Heerlen

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   november 1921
   Burgememeester van Heerlen

Bron: Het Vaderland, 20 november 1921 ; www.parlement.com

Weeterings, J.M.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Woonachtig te Maassluis

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Wehner, zuster Cäcilie

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   juni 1922
   Generale Overste van de Dochters van den Goddelijken Heiland

Bron: Het Centrum, 22 juni 1922

Wesseling, Christiaan Leonardus

Geboren te 's-Gravenhage op 5 maart 1877.
Bekende onderscheidingen: ON.5,PEP,MAB

Westerhof, mejuffrouw Ailke

Geboren te Leens (Gr.) op 27 april 1876.
Verpleegster, werkzaam in de Balkanoorlog (1912-1913), werkzaam in de eerste wereldoorlog in Hongarije en ServiŽ (1914-1918), onderhopman (kapitein) der Vrijwillige Burgerwacht (sinds 1922), hoofdverpleegster der geneeskundige afdeling der idem, docente bij de afdeling Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KVB, Florence Nightingale Medal, OKH,ZMDS,RKMS,KBS

Zilveren Medaille voor Dapperheid (Servië)
   1917
   Verpleegster

Medaille van het Rode Kruis (Servië)
   ?
   Verpleegster

Kruis van Barmhartigheid (Servië)
   ?
   Verpleegster

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 841 ; Het Nederlandsche Roode Kruis 1867-1967, blz. 358

Westdijk, Joh.

Bekende onderscheidingen: MORK.3.kd

Bronzen Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Onderofficier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Weijerman, A.W.E.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Directeur van de Haagse Tramwegmaatschappij

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Weijerman, mevrouw B.R.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Gravin van Buren, enz.

Geboren te 's-Gravenhage op 31 augustus 1880. Overleden op Het Loo op 28 november 1962.
Bekende onderscheidingen: MWO.1,HO.1,VHK,I.1898,H.1902,H.1926,H.1937,IM.1948,H.1962,Mk,WMk,ZHMS.gg,LB.1,EL.1,KG,RVA.1,KJ,
PZ.1,PL,PSI,C1,SMC1,SML,WK*+k,PFL.1,SE.1,SR.1,WA.1,JAJ,Mdg,EK.1,HV.1,PJs

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   1929
   Koningin der Nederlanden

Bron: Herinneringsboek 1914-1918, blz. 83

Wilkens, J.Ph.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Reserve-majoor

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Wilkens, J.T.

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   1931
   ?

Bron: Het Vaderland, 7 juli 1931

Wirix, A.P.

Geboren in 1874.
Tltn.d.Cav. (23-07-1894), eltn. (19-10-1901), ritm. (01-01-1913)
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Officier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; NRLL 1923 blz. 296

Witzen Elias van Diesen, mevrouw W.J.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Wolff Metternich, H. Graaf

Bekende onderscheidingen: ORK.1.kd

Ereteken 1e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   juni 1922
   Gedelegeerde van het Nederlandsch Rooms-Katholiek Huisvestingscomité te Wenen, te Den Bosch

Bron: Het Centrum, 22 juni 1922

Wolfson, E.A.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Directeur van De Nieuwe Courant

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Wouden, Tijs van

Geboren te Delft op 4 oktober 1850. Overleden te 's-Gravenhage op 4 augustus 1926.
Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. van 8 mei 1923
   Adjudant-onderofficier van het Korps Marechaussee

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend, 3512

Wijbrands, K.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1924
   Directeur van het Nieuws van de Dag voor Nederlands-Indië

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 februari 1924

Wijk, ds. L. van

Overleden te Scheveningen in maart 1931.
Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   ?
   Predikant te Ede

Bron: Het Vaderland, 10 maart 1931

Wijngaarden, mr. P.J. van

Bekende onderscheidingen: MRF

Médaille de la Reconnaissance Française
   1918
   ?, woonachtig te Rotterdam

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 5 augustus 1918

Zanten, mr.dr. Jakob Herman van

Geboren te Tiel op 26 januari 1874.
Bekende onderscheidingen: ON.4,MAB,MORK.2