Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog

Pape - Rijen

Pape, J.C.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Burgemeester van Rijswijk

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Pastoor, J.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   juni 1922
   Penningmeester en perscommissaris van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Rooms-Katholiek Huisvestingscomité

Bron: Het Centrum, 22 juni 1922

Paulus, mr. Jozias

Bekende onderscheidingen: KBE

Honorary Knight Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 15 november 1920
   Gewezen minister-resident te Constantinopel

Bron: met dank aan de heer E.A.J. van Engeland

Peeters, mejuffrouw

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   februari 1923
   Religieuse te Eysden

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Persant Snoep-Gravestein, mevrouw

Bekende onderscheidingen: MEB+

Medaille van Koningin Elisabeth met het Rode Kruis (B)
   1919
   ?, woonachtig te Middelburg

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Peski, mr. Vincent van

Geboren te Katendrecht op 4 november 1874. Overleden te 's-Gravenhage op 20 februari 1926.
Advocaat en procureur te Rotterdam, commissaris en lid van de Raad van Toezicht der Vereenigde Transatlantische Hypotheekbanken, president-commissaris van de N.V. Nederlandsche Maatschappij tot Algemeene Dienstverrigting, president-commissaris van de N.V. ,,Sanitair Vervoer Rotterdam", president-commissaris der N.V. A. Hillen's Sigaretten- en Tabaksfabriek te Delft, commissaris der N.V. P. Penn's Handelmaatschappij, commissaris der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Charlois" te Rotterdam, voorzitter van de afdeeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis, secretaris van de Bond van Nederlandsche Graan- en Zaad-Importeurs, secretaris van de Rotterdamsche Vereeniging voor den Termijnhande in Granen, secretaris van de Bond van Nederlandsche Meelimporteurs, secretaris van de Nederlandsche Bond voor den Handel in Vetten, Oliën en Oliezaden, secretaris van de Rotterdamsche Termijnhandel in Vetten, Oliën en Oliezaden.
Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Voorzitter van de Rotterdamsche afdeling van het Nederlandse Rode Kruis

Bron: Nederland's Patriciaat 1925 blz. 407 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; NRC 22, 23 februari 1926

Pestel, Jonkheer J.W.A. van

Geboren te Amersfoort op 14 juli 1864. Overleden te 's-Gravenhage op 3 maart 1935.
Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Notaris te 's-Gravenhage

Bron: Het Vaderland, 4 maart 1935

Piekema-de Wildt, mevrouw Louise Janette

Geboren te Haarlem op 6 september 1887. Overleden te 's-Gravenhage op 20 maart 1954.
Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Nederlands Patricaat 1956 blz. 358 ; Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Pieters, Abraham

Geboren op 22 november 1874.
Bekende onderscheidingen: WMk,ZS.3,IK.5,HRK

Bron: Het Vaderland, 30 april 1940 ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden

Pichot

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Pastoor te Noorden

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Pol, F. van

Bekende onderscheidingen: MORK.2.kd

Zilveren Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Sergeant-majoor bij de afdeling Rotterdam van het Nederlandse Rode Kruis

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Poll, Bregje Agatha Georgine van de

Geboren in 1867. Overleden in 1932.
Bekende onderscheidingen: WMk

Bron: Inventaris van het archief van de familie Van de Poll (Gemeentearchief Amsterdam)

Postelmans, N.J.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Werkzaam aan de archief-afdeling van het departement van buitenlandse zaken

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Prince, C.

Bekende onderscheidingen: WMk

Bron: Het Vaderland, 16 oktober 1934.

Prince, mevrouw

Bekende onderscheidingen: WMk

Bron: Het Vaderland, 16 oktober 1934.

Prinsen, mgr. Cornelius Carlus

Geboren te Aerle-Rixtel op 28 maart 1952.
Gewijd als priester (1875), kapelaan te Bergharen (1876), kapelaan te Schijndel (1877), kapelaan van Sint Jacob te 's Hertogenbosch (1885), pastoor idem (1895), kanunnik idem (1910), oprichter Werkliedenvereeniging (1893), oprichter Drankbestrijdingsvereeniging (1898), voorzitter kinderactie van het Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité (1922-1933).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,WM2,DKR.2,VO.2a,HKV,ORK.1.kd

Ereteken 1e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   juni 1922
   Pastoor van Sint Jacob, waarneemend voorzitter van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité

Bron: DNR blz. 243-244 ; Het Centrum, 22 juni 1922

Raalte-van Raalte, mevrouw L.E.M. van

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Rappard, mr. Carel ridder van

Geboren te Assen op 19 oktober 1874. Overleden te Bückeburg (Lippe) op 19 augustus 1939.
Bekende onderscheidingen: KBE

Honorary Knight Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 15 november 1920
   Leider van de Britse Afdeeling bij het Nederlandsch Gezantschap te Berlijn

Bron: Nederland's Adelsboek 1950, blz. 155 ; De Nederlandsche Ridderorden, blz. 245 ; met dank aan de heer E.A.J. van Engeland

Regensburg, Alex

Bekende onderscheidingen: WMk,MAB

Bron: Het Vaderland, 12 maart 1938

Rijckevorsel-De Bieberstein Rogalla Zawadska, douairière M.F.H. van

Bekende onderscheidingen: PEP,MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ?
   Woonachtig te Berlicum

Bron: Het Vaderland, 2 september 1937

Roeters van Lennep, G.W.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Ingenieur, oud-secretaris van het comité voor Belgische vluchtelingen

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Roozen, A.A.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Rosmalen, J.J. van

Bekende onderscheidingen: MORK.2.kd

Zilveren Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Kapelmeester

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Rueb, P.

Bekende onderscheidingen: LB.5

Ridder in de Leopoldsorde (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Reserve luitenant der Infanterie

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Ruys, mevrouw B.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Ruys, Daniël T.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Directeur van de Rotterdamse Lloyd

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Ruys de Beerenbrouck, Jonkheer mr. Charles Joseph Marie

Geboren te Roermond op 1 december 1873. Overleden te Utrecht op 17 april 1936.
Bekende onderscheidingen: NL.2,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923 ; uitgereikt op 10 maart 1923
   Minister-president

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; www.parlement.com

Ruys de Beerenbrouck, Jonkheer mr. Gustave Louis Marie Hubert

Geboren te Roermond op 26 september 1842. Overleden te Born op 6 februari 1926.
Bekende onderscheidingen: NL.3,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Oud-Commissaris van de Koningin in Limburg

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; www.parlement.com

Rijen, Anthonius Theodorus van

Geboren te Tilburg op 11 oktober 1878. Overleden aldaar op 4 september 1946.
Tweede secretaris (24-07-1912), eerste secretaris (01-06-1919), voorzitter (07-06-1920) en erevoorzitter (11-10-1938) van het bestuur van de Bossche Diocesane Werkliedenbond, voorzitter van het Tilburgs Kruisverbond (1903/1919), secretaris (1915/1918) en voorzitter (1918/1920) van de Federatie van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden, wethouder van de gemeente Tilburg (10-05-1918/1919), lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant (1919/1929), lid van Gedeputeerde Staten (30-07-1929).
Bekende onderscheidingen: PEP,MAB,ORK

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 juli 1929 ; www.iisg.nl