Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog

Kan - Lijnden von Schmidt auf Altenstadt

Kan, Johannes Benedictis

Geboren te Nijmegen op 18 mei 1873. Overleden te 's-Gravenhage op 8 mei 1947.
Commies-redacteur ter gemeente-secretaris te Rotterdam (1896/1897), ambtenaar bij het ministerie van Financië (1897/1899), commies bij de administratie der generale thesaurie van het ministerie van Financiën (1899/01-1901), inspecteur in algemene dienst van het min.v.fin. (17-01-1901/07-1905), referendaris en hoofd van de afdeling algemene zaken en comptabiliteit bij het ministerie van binnenlandse zaken (16-7-1905/01-04-1908), secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken (01-04-1908/1931), secretaris-generaal in algemene dienst (1919/1940), minister van binnenlandse zaken en landbouw (08-03-1926/10-08-1929), waarnemend minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen (19-11-1927/31-01-1928), lid van de Raad van State (10-02-1931/08-05-1947).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923 ; uitgereikt op 10 maart 1923
   Secretaris-Generaal in Algemene Dienst

Groote zilveren herinneringsmedaille 1914-1918
   februari 1923 ; uitgereikt op 10 maart 1923
   Secretaris-Generaal in Algemene Dienst

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; Het Centrum, 14 maart 1923 ; www.parlement.com

Kappelhoff, Johannes Hendrikus Gerhardus

Geboren te Amsterdam op 25 juni 1877.
Tltn.d.Art. (28-07-1898), eltn. (03-03-1903), kapt.d.KMar. (23-08-1913), maj. (1926), ltkol. (1929), kol. (01-11-1931), genmaj. (03-10-1934), pensioen 01-11-1936.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,XXXV,H.1926,Mk,RZ.4,LEF.4,MBE,MAB,ORK.2.kd

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   Kapitein der Koninklijke Marechaussee

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   ? ; toestemming bij K.B. in juli 1924
   Kapitein der Koninklijke Marechaussee

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 777-778 [met foto] ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1923 ; Het Vaderland, 17 juli 1924 ; Het Vaderland, 24 juni 1942

Karnebeek, Jonkheer mr.dr. Herman Adriaan van

Geboren te 's-Gravenhage op 21 augustus 1874. Overleden aldaar op 29 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: MAB,ORK.s.kd

Ster van Verdienste van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Minister van buitenlandse zaken

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   19 februari 1923
   Uitgereikt op 10 maart 1923
   Minister van buitenlandse zaken

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 779-780 [met foto] ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend, 3509a ; Het Centrum, 24 februari 1923 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Karres, D.J.

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   1931
   ?

Bron: Het Vaderland, 7 juli 1931

Katuin, H.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Werkzaam aan de afdeling comptabiliteit van het departement van buitenlandse zaken

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Kempers-Stütterheim, mevrouw Cornelia Anna Maria Frederika Wilhelmina

Geboren te Groningen op 4 februari 1855. Overleden te Utrecht op 18 mei 1947.
Trouwde op 18 februari 1876 te Groningen met Gustave Eugène Arthur Robert Kempers (overleden te Ambawara,Semarang, op 7 juli 1877) en op 2 maart 1881 te Groningen met Rudolphe Maurice Theodore Albert Kempers (broer van eerste echtgenoot).
Bekende onderscheidingen: ON.5,WMk

Bron: Inleiding Familie Stütterheim

Kessler, J.A.D.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Ketting, mejuffrouw J.C.N.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Keun van Hoogerwoerd, Th.K.J.E. barones

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Killa-Kinsbergen, mevrouw J.

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   6 november 1935 uitgereikt
   ?

Bron: Het Vaderland, 7 november 1935

Kinsbergen, Sol.J.

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   8 november 1933 uitgereikt
   Directeur van het Passage Theater

Bron: Het Vaderland, 9 november 1933

Kleynen, ir. P.H.C.

Overleden te Maastricht in september 1941.
Commandant der brandweer te Maastricht, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits- en Autobussenbedrijf te Maastricht.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   ?

Bron: Het Vaderland, 17 september 1941

Knijfer, Thomas

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   8 november 1933 uitgereikt
   ?

Bron: Het Vaderland, 9 november 1933

Koning-Dhont, mevrouw de

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Kramers-van Welten, mevrouw

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Kranenburg, mr.dr. Ferdinand

Geboren te Groningen op 10 maart 1870.
Bekende onderscheidingen: NL.3,WMk

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 850 [met foto] ; Het Vaderland, 9 maart 1940

Kreke, mejuffrouw D.C.E. van d.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Kurpershoek, C., junior

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Laboiry, Louis

Bekende onderscheidingen: MRF

Médaille de la Reconnaissance Française
   1918
   ?, woonachtig te Rotterdam

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 5 augustus 1918

Lammeren, mejuffrouw W.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   februari 1923
   Religieuse te Zierikzee

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Lanschot, mr. Frans Johan van

Geboren op 16 september 1875.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,W26.1,MAF.2,GdG.5,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Burgemeester van Den Bosch

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 893-894 [met foto] ; Het Centrum, 24 februari 1923

Leembruggen, W.A.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Leeuw, Denis de

Bekende onderscheidingen: MRF

Médaille de la Reconnaissance Française
   1920
   Penningmeester van de Nederlandsche commissie tot steun aan Fransche kinderen in de verwoeste streken

Bron: Het Vaderland, 3 januari 1921

Lennep, P.C. van

Bekende onderscheidingen: ORK.1.kd

Ereteken 1e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Gezant

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Lensing, H.L.C.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Woonachtig te Rijswijk

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Leo, A.E.

Geboren in 1878.
Tltn.BVL. (18-03-1919), eltn. (18-03-1923)
Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Eerste luitenant van de Vrijwillige Landstorm

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; NRLL 1923 blz. 429

Libourel, mr.dr. Philip Bernard

Geboren te Raamsdonk op 14 oktober 1878.
Bekende onderscheidingen: NL.3,WMk

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 922-923 [met foto] ; Amersfoortsch Dagblad, maandag 29 december 1941, pag. 3

Lier, mr. D.K.D.M. van

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Lier-Enthoven, mevrouw R.J.E. van

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Lehmann-Dell, mevrouw L. Charlotte

Bekende onderscheidingen: ON.5,MRK,MRF

Médaille de la Réconnaissance française
   1920
   Verpleegster bij de Nederlandse ambulance te Saloniki

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mei 1920

Loon, Jonkheer Ernest van

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 maart 1923

Los, V.R.

Geboren in 1895.
Res-tltn.d.Cav. (12-10-1915), eltn. (12-10-1919).
Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Officier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; NRLL 1923 blz. 305

Loudon, Jonkheer dr. John

Bekende onderscheidingen: LB.1

Grootlint in de Leopoldsorde (B)
   februari 1923 ; uitgereikt op 11 maart 1923
   Oud-minister van buitenlandse zaken, gezant te Parijs

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Luipen, Jan van

Geboren te Maassluis op 30 april 1863.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Woonachtig te Maassluis

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Luns, H. ("Huib")

Bekende onderscheidingen: LEF.5,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   ?

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; Het Centrum, 26 mei 1926

Lussanet de Sablonière, W.H. de

Geboren te Harlingen op 21 december 1869. Overleden in 1942.
Bekende onderscheidingen: EV,E.1,XXV,MAB,MDRK.3

Bron: Het Vaderland, 22 december 1942

Lijnden von Schmidt auf Altenstadt, J.W.J.A. barones

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923