Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog

Carrière - Eynde

Carrière, L.F.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Afdelingschef aan het departement van buitenlandse zaken

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Clinge Doorenbos, Johannes Pieter Jacobus Helmich ("Hens")

Geboren te Würzburg, Duitsland, op 9 juni 1884. Overleden te Bussum op 11 mei 1978.
Huwde in 1914 met W.C.W.A. de B;écourt.
Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   23 november 1929 uitgereikt
   Zanger

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1929 ; www.clingedoorenbos.nl

Clinge Doorenbos-de Blécourt, mevrouw Wobbina C.W.A.

Overleden in 1971.
Huwde in 1914 met J.P.J.H. Clinge Doorenbos.
Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   23 november 1929 uitgereikt
   Zangeres

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1929 ; www.clingedoorenbos.nl

Cochius, Petrus Marinus

Geboren te Rijswijk op 27 april 1874. Overleden te Trogen op 3 juni 1938.
Bekende onderscheidingen: CBE

Honorary Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke goedkeuring van 15 november 1920
   Voorzitter van de Soda-commissie, directeur van de Glasfabriek Leerdam

Bron: met dank aan de heer E.A.J. van Engeland

Collette, Pierre Paul Chrétien

Geboren te Maastricht op 15 september 1858. Overleden te 's-Gravenhage op 8 mei 1928.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,MRK,XLV,KVR,Mk,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Luitenant-generaal van het Wapen der Infanterie, hoofdcommissaris van het Nederlandse Rode Kruis

Bron: De Medaille van het Rode Kruis, 137 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 mei 1928

Copes van Hasselt, Cornelis Eliza Anne

Geboren te Zutphen op 20 april 1861. Overleden te 's-Gravenhage op 5 april 1930.
Tltn.d.Inf. (06-12-1881), eltn. (21-01-1887), gepensionneerd 01-05-1896. Directeur Discontobank, chef van de IVe Afdeeling van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis.
Bekende onderscheidingen: MRK,KVR,MAB,PRK.3

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   Gepensioneerd kapitein der infanterie

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 juni 1923

Cort van der Linden, Pieter Wilhelm Adriaan

Geboren te 's-Gravenhage op 14 mei 1846. Overleden aldaar op 15 juli 1935.
Advocaat te 's-Gravenhage (1869 / 1879), commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal (02-04-1878 / 15-11-1881), hoogleraar staatshuishoudkunde, Encyclopedie van het Recht en de staatkundige geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen (11-1881 / 03-1891), hoogleraar staatshuishoudkunde en statistiek Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (01-04-1891 / 04-1896), raadadviseur ministerie van Justitie (01-05-1896 / 27-07-1897), minister van Justitie (27-07-1897 / 01-08-1901), lid Raad van State (04-11-1902 / 29-08-1913), minister van Binnenlandse Zaken (29-08-1913 / 09-09-1918), minister van Buitenlandse Zaken ad interim (29-08-1913 / 27-09-1913), voorzitter van de ministerraad (30-08-1913 / 09-09-1918, lid Raad van State (08-10-1918 / 01-01-1935), minister van Staat (28-01-1915 / 15-07-1935).
Bekende onderscheidingen: NL.1,HO.1,LB.1

Grootlint in de Leopoldsorde (B)
   februari 1923 ; uitgereikt op 11 maart 1923
   Oud-minister van buitenlandse zaken, minister van Staat

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; www.parlement.com

Cramer, mejuffrouw E.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Crèvecoeur

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Pastoor te Goirle

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Dam, mr. Willem Arnoud Cornelis van

Geboren op 1 september 1881. Overleden op 22 oktober 1965.
Res-tltn.d.Inf. (11-11-1904), res-eltn. (11-11-1908), res-kapt. (01-02-1918), res-maj. (16-11-1929), res-ltkol. (01-11-1936).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,XXX,Mk,WMk

Bron: Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 blz. 72 ; NRL 1939 blz. 116 ; www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl

Damme, mejuffrouw Mathilde van

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   februari 1923
   Religieuse te Tilburg

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Deckers, dr.mr. Laurentius Nicolaas

Geboren te Heeze op 14 februari 1883.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,KB.1,WL.1,RK.1,NI.1,IK.1,PR.1,MVS.1,LII.4,MAB,ORK,HRK,BLV.1,MRF

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Dee, L.Th.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Deterding, Henri Wilhelm August

Geboren te Amsterdam op 19 april 1866. Overleden te St.Moritz (Zwitserland) op 4 februari 1939.
Bekende onderscheidingen: KBE

Honorary Knight Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 15 november 1920
   Directeur-generaal van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum-Maatschappij

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 348-349 ; De Nederlandsche Ridderorden, blz. 155 ; met dank aan de heer E.A.J. van Engeland

Deventer-Morbeek, mevrouw E.M.S. van

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Diepen, mgr. Arnold Frans

Geboren te 's-Hertogenbosch op 12 maart 1860.
Priester (07-06-1884), professor aan het seminarie Beekvliet, rector van de bisschoppelijke kweekschool te 's-Hertogenbosch (08-1895), inspecteur van het Rooms-Katholieke bijzonder onderwijs (08-1895), Geheim Kamerheer van Z.H. de Paus (1906), Kanunnik van de Bisschop van 's-Hertogenbosch (1910), voorzitter van de Rooms-Katholieke Schoolraad (1911), Curator der Rooms-Katholieke Leergangen (1913), titulair bisschop i.p.i. en coadjutor van de Bisschop van 's-Hertogenbosch (11-02-1915), Bisschop van 's-Hertogenbosch (22-12-1919), apostolistisch visitator van Denemarken, Zweden en Noorwegen en van Finland (05-1920), assistent-bisschop bij de Pauselijke Stoel (1920), huisprelaat van Z.H. de Paus, Romeinsch graaf.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5,SMOM.1,OOV.3,ORK.s.kd,HRK.s,DRK.1,MAB

Medaille van Koning Albert met lint (B)
   februari 1923
   Uitgereikt door J.J. Dony, Belgisch Consul te 's-Hertogenbosch, op 2 april 1923
   Bisschop te 's-Hertogenbosch

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923 ; Het Vaderland, 7 juni 1934

Dirkzwager, H.N.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Dommisse, C.P.I.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Burgemeester van Maassluis

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Donker-van Dam, mevrouw A.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   ?
   Woonachtig te Gouda

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Doorman, J.

Geboren in 1881.
Tltn.d.Art. (22-07-1904), eltn. (01-10-1907), kapt. (01-08-1918)
Bekende onderscheidingen: XV,NOC,Mk,ZAA.4,OIP,ORK.2.kd,ZOM,HMAA

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Kapitein der Artillerie

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; NRLL 1923 blz. 347

Driebeek, A.E.P.M.

Bekende onderscheidingen: KB.5

Ridder in de Kroonorde (B)
   januari 1920
   Cargadoor te Rotterdam

Bron: Het Vaderland, 20 januari 1920

Driebeek-Percy, mevrouw L.Ch.M.G.

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   januari 1920
   Woonachtig te Rotterdam

Bron: Het Vaderland, 20 januari 1920

Drijver, ds.F.W.

Geboren te Utrecht op 26 mei 1860. Overleden te Naarden in december 1940.
Bekende onderscheidingen: ON.5,WMk,WL.4

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   ?
   Predikant te Naarden

Bron: Het Vaderland, 28 december 1940

Duyl, J.C. van

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Dyserinck, Willem

Geboren te Haarlem op 4 augustus 1876. Overleden te Aerdenhout op 31 juli 1958.
Bekende onderscheidingen: ON.5,WMk,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. van 18 maart 1924
   Reserve-kapitein voor speciale diensten van het vrijwillig landstormkorps motordienst

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend, 3518 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 maart 1924 ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden

Elout-de Fremery, mevrouw Jeanne

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Ende, van den

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   ? ; uitgereikt te Schoonhoven op 24 juni 1933
   Woonachtig te 's-Gravenzande

Bron: Herinneringsboek 1914-1918 blz. 163

Engelen van Pijlsweert, Jonkheer W.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

,,Entre Nous", 's-Gravenhaagsche Mannen Zangvereeniging

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   5 maart 1935 uitgereikt

Bron: Het Vaderland, 6 maart 1935

Epkema, N.F.

Geboren in 1892.
Res-tltn.d.Inf. (10-07-1915), res-eltn. (10-07-1919), res-kapt. (01-05-1934).
Bekende onderscheidingen: XX,KVB,Mk,WMk

Bron: Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 blz. 72 ; NRL 1939 blz. 125

Erve, W.J. van d.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   te Papendrecht

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 80e jaargang, nummer 54, zaterdag 24 februari 1923, blz. 1

Eschanzier-Pabst, mevrouw L.M.S.M.

Bekende onderscheidingen: ORK.o.kd

Ereteken van Officier van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Everdingen, dr. J. van

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   23 november 1929 uitgereikt
   Oud-directeur van de boekencommissie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, wethouder van De Bilt

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1929

Everts, A.J. (A.G. of E.J.?)

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Officier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Exter, Willem van

Geboren te Kotaradja op 15 augustus 1900. Overleden te Voorburg op 18 mei 1955.
Tltn.d.Gn.KNIL (07-08-1920), eltn. (12-1922).
Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Officier

Bron: NRL 1923 blz. 684 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Eynde, J. van den

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   te Wateringen

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 80e jaargang, nummer 54, zaterdag 24 februari 1923, blz. 1