Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Eerste Wereldoorlog

Aalst - Bijleveld

Aalst, dr. Cornelis Johannes Karel van

Geboren te Hoorn op 7 mei 1866. Overleden te Hoevelaken op 25 oktober 1939.
Bekende onderscheidingen: NL.2,ON.1,HO.1,KVR,KVB,RK.1,KB.2,EL.2,KBE,ML.2,DRK.2

Grootofficier in de Kroonorde (B)
   februari 1923
   President Nederlandsche Handels-Maatschappij

Honorary Knight Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 15 november 1920
   Voorzitter van het Uitvoerend Comitť van de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 113 [met foto] ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 22-24 [met foto] ; Het Centrum, 24 februari 1923 ; met dank aan E.A.J. van Engeland

Advocaat, Gijsbert Diederik

Geboren te Amsterdam op 12 augustus 1865.
Leerling-consul (1885), vice-consul te Constantinopel (1889), vice-consul gedetacheerd aan het Departement van Buitenlandse Zaken (1893), consul te Calcutta (1896), consul-generaal te Calcutta (1899), consul-generaal te Shanghai (1901), buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Rio de Janeiro (1907-1913), idem te Belgrado (1920-1923), idem te Athene (1923-1924).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,G.1,SS.1,EKL.4,ORK.1.kd

Ereteken 1e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Gezant

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 30-31 [met foto] ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Aken, S. van

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Directeur van het Zander Instituut

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Aken, van

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   juni 1922
   Pastoor te Beek, lid van het Priester-Comité

Bron: Het Centrum, 22 juni 1922

Alphen-de Veer, mevrouw van

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Andel, H. van

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   23 november 1929 uitgereikt
   Lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 november 1929

Baerle, E.W. van

Bekende onderscheidingen: LB.4

Officier in de Leopoldsorde (B)
   ?
   Woonachtig te Oostvoorne

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Baren, mr. Gerardus van

Geboren te Papekop (Oudewater) op 23 februari 1882. Overleden te Delft op 26 februari 1952.
Advocaat te Schiedam (1910-1920) lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (04-07-1916/01-09-1941), lid gemeenteraad van Schiedam (1917/03-10-1920), wethouder idem (1918/10-1920), burgemeester van Delft (01-11-1920/20-03-1941), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (18-02-1936/08-06-1937), burgemeester van Delft (06-05-1945/01-01-1948), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (20-06-1946/26-02-1952).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,HO.3,Mk,WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   Uitgereikt op 8 november 1933
   Burgemeester van Delft

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 344 [met foto] ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 77 [met foto] ; Het Vaderland, 9 november 1933 ; www.parlement.com

Beaufort, Johannes Bernardus de

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1924
   Oud-burgemeester van Goes

Bron: Het Vaderland, 19 februari 1924

Beelaerts van Blokland, Jonkheer mr. Frans

Geboren te 's-Gravenhage op 21 januari 1872. Overleden aldaar 27 maart 1956.
Advocaat te 's-Gravenhage (1895-?), klerk griffie Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (1895/01-08-1897), ambtenaar hoofdkantoor Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage (01-08-1897/01-01-1904), secretaris Derde Haagse Conferentie voor Internationaal Recht (1899-1900), secretaris regeringscommissie van advies voor spoorweg- en havenaangelegenheden (1900-?), secretaris Staatscommissie voor de Zuidafrikaanse schadevergoeding (1902/01-01-1904), commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal (01-01-1904/01-04-1909), buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Peking (19-03-1909/12-1918), waarnemend secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken (15-07-1919), chef afdeling diplomatieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken (07-1919/01-04-1927), minister van Buitenlandse Zaken (01-04-1927/20-04-1933), vice-president Raad van State (20-04-1933/27-03-1956), minister van Staat (22-12-1936/27-03-1956), voorzitter Buitengewone Raad tot Advies te Londen (08-06-1942/09-1944).
Bekende onderscheidingen: NL.1,ON.2,ORK.s.kd

Ster van Verdienste van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 126-127 [met foto] ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 93-94 [met foto] ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923 ; www.parlement.com [met foto]

Behrens, prof.ir. Willem Karel

Geboren te Rotterdam op 29 juni 1859. Overleden te Delft op 30 januari 1937.
Secretaris Staatscommissie inzake afsluiting en droogmaking Zuiderzee (1892), hoogleraar waterbouwkunde Polytechnische School Delft (1900), lid van de Gezondheidscommissie Delft (1902-1917), hoogleraar Technische Hoogeschool (1905-1924), voorzitter Nederlandsch Natuurkundig en Geneeskundig Congres (1912-1913), rector-magnificus Technische Hoogeschool (1913-1916), voorzitter Gezondheidscommissie Delft (1917-1934). lid Zuiderzeeraad (1919-1923).
Bekende onderscheidingen: NL.3,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Professor aan de Technische Hoogeschool te Delft

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 127 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923 ; Het Vaderland, 3 februari 1937.

Beke Callenfels, M. van de

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1924
   Hoofdcommies ter gemeente-secretarie te Vlissingen

Bron: Het Vaderland, 19 februari 1924

Bergmann, Johan Henry

Geboren te Amsterdam op 3 februari 1882.
Bekende onderscheidingen: ON.5,WMk

Bron: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 127 [met foto]

Bergsma-Groeneveldt, mevrouw B.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Berkeljon, H.C.J.M.

Geboren in 1869.
Tltn.d.Inf. (18-10-1894), eltn. (24-01-1901), kapt. (02-04-1912).
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,MAB

Medaille van Koning Albert "avec ruban strié d'un rayure" (B)
   2 oktober 1923
   Kapitein der Infanterie, te Leiden

Bron: NRL 1923 blz. 115 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923 ; met dank aan M. Willemsen

Berlott, Johann

Bekende onderscheidingen: MORK.2.kd

Zilveren Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Directeur der Haagsche Drukkerij

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Beuningen, DaniŽl George van

Geboren te Utrecht op 4 maart 1877.
Directeur Steenkool Handelsvereeniging, directeur Nederlandsche Transport-Maatschappij, directeur Nederlandsch Havenbedrijf, directeur Anthraciet Handelsvereeniging, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (1902), voorzitter Burgerwacht (1929-1934).
Bekende onderscheidingen: NL.3,MM.1,KVR,WMk,IK.3,ML.5,DRK

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   1931
   Reder te Rotterdam

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 130 [met foto] ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 138 [met foto] ; Het Vaderland, 7 juli 1931

Beuningen-Fentener van Vlissingen, mevrouw Charlotte Elisabeth van

Geboren te Amsterdam op 18 juli 1880. Overleden te Wassenaar op 19 januari 1976.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KVNRK,MEB

Beuten, W.C. van

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   8 november 1933 uitgereikt
   Kapelaan

Bron: Het Vaderland, 9 november 1933

Bevervoorde-van Rappard, mevrouw van

Bekende onderscheidingen: MRF

Médaille de la Reconnaissance Française en argent
   1919
   Verpleegster

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 14 januari 1919

Bex, mejuffrouw Felicie

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elizabeth (B)
   februari 1923
   Religieuse te Heerlen

Bron: Het Centrum, 24 februari 1923

Beijers, J.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   februari 1924
   Arts te Vlissingen

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, maandag 18 februari 1924

Beijers-Vorster, mevrouw

Bekende onderscheidingen: MEB

Medaille van Koningin Elisabeth (B)
   1919
   Woonachtig te Vlissingen

Bron: Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 oktober 1919

Bleijswijk Ris, P.W. van

Geboren in 1893.
Res-tltn.d.Art. (01-12-1913), eltn. (01-12-1917)
Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Reserve-eerste luitenant van het 4e Regiment Vestingartillerie

Bron: NRL 1923 blz. 365 ; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Bodenhausen, T.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   Directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Bohré, dr. F.H.

Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ? ; uitgereikt op 24 maart 1923
   ?

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 maart 1923

Boots-de Wijs, mevrouw

Bekende onderscheidingen: WMk

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   8 november 1933 uitgereikt
   ?

Bron: Het Vaderland, 9 november 1933

Bootsma, ds. P.

Legerpredikant, in rang gelijkgesteld met majoor (02-12-1919).
Bekende onderscheidingen: ON.4,XV,MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   1923
   Legerpredikant

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 december 1923 ; NRL 1939 blz. 396

Booij, A.

Bekende onderscheidingen: MORK.3.kd

Bronzen Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Onderofficier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Bothenius Brouwer, Anthonie Jacob

Geboren te Veendam op 1 november 1861. Overleden te Rotterdam op 6 februari 1947.
Bekende onderscheidingen: ON.5,WMk,LEF.5,KB.5

Bron: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1950-1951, pag. 93-96

Bruin, M. de

Bekende onderscheidingen: MORK.3.kd

Bronzen Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Onderofficier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Buizer, B.

Bekende onderscheidingen: MORK.3.kd

Bronzen Eremedaille van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Onderofficier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923

Buren, Alexander Nicolaas Cornelius Severus van

Geboren te Rotterdam op 21 juni 1854.
Lid der firma Gebrs. Van Buren te Rotterdam, consul van Ecuador (1908-1931), consul-generaal van Bolivia (1921-1936), commissaris van N.V. Effecten- en Administratie Kantoor Van Berckel en Huffer te Amsterdam.
Ingelijfd bij de Schutterij (15-05-1879), eervol ontslagen als majoor (1907), luitenant-kolonel-titulair, commandant van het Korps Koninklijke Scherpschutters, commandant van het Vrijwillig Landstormkorps Rotterdam (04-08-1914), eervol ontslagen (1919).
Bekende onderscheidingen: ON.4,XXVs,WMk,MRF

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
   1931
   ?

Médaille de la Reconnaissance Française
   1918
   Luitenant-kolonel van het Vrijwillig Landstorm Korps Rotterdam

Bron: De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936, blz. 364 ; Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden, blz. 272 [met foto] ; Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 5 augustus 1918 ; Het Vaderland, 7 juli 1931, 19 juni 1939

Burgij, Johan

Geboren te Dronrijp op 19 november 1877.
Bekende onderscheidingen: CBE

Honorary Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke goedkeuring van 15 november 1920
   Referendaris, chef van de Afdeeling Comptabiliteit van het Departement van Buitenlandsche Zaken

Bron: De Nederlandsche Ridderorden, blz. 145-146 ; met dank aan de heer E.A.J. van Engeland

Buijze, dr. Daniel

Overleden te 's-Gravenhage op 6 januari 1935.
Bekende onderscheidingen: MAB

Medaille van Koning Albert (B)
   ?
   Arts te 's-Gravenhage

Bron: Het Vaderland, 7 januari 1935

Bijleveld, E.L.

Bekende onderscheidingen: ORK.2.kd

Ereteken 2e klasse van het Oostenrijkse Rode Kruis met Oorlogsdecoratie (A)
   december 1923
   Officier

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1923